Školní jídelna

 

V této části webu naleznete jídelní lístky a nabídku školního bufetu. Prosím pokračujte výběrem menu vlevo.

NOVINKY_a_informace ze školní jídelny..pdf

Potvrzeni_pro_skolni_jidelnu.doc

Objednavka_stravovani_pri_hromadne_akci.doc


Provozní řád školní jídelny (od 1. 9. 2014)

 • Školní jídelna zajišťuje stravování pro studenty, pracovníky školy a cizí strávníky.
 • Školní jídelna je v provozu ve dnech školního vyučování, v ostatních případech dle rozhodnutí ředitele školy.
 • Nárok na dotované školní stravování mají studenti pouze v době pobytu ve škole, ubytování studenti i při praxích mimo budovu školy. Toto se týká i studentů v den zkoušky. Pokud jsou studenti na praxi mimo budovu školy, nemají na stravování v naší jídelně nárok. Studentům SOUT při praxích mimo školu je zajištěno stravování v jiných jídelnách. Úplata jídel je v ceně potravin. Pokud dojde k porušení, musí student stravu doplatit jako cizí strávník.
 • Jídelna zabezpečuje pro ubytované studenty celodenní stravování, pro dojíždějící obědy.
 • Ke stravování je nutné se přihlásit u vedoucí školní jídelny, v SOUT v kanceláři.
 • Denní objednávky stravy se přihlašují u objednávkového terminálu pomocí bezkontaktního identifikačního čipu, který zároveň slouží pro vstup do uzamčené školy (VOŠ a OA) nebo internetovým objednáváním volbou odkazu na stránce naší školy nebo na http://strav.nasejidelna.cz/0141. Jídla lze objednávat na čtrnáct dní dopředu, nejpozději do 13.00 h na následující den.
 • V případě nemoci je možno odhlásit stravu přes internet nebo přímo u vedoucí školní jídelny na tel.č. 569 624 106, popř. 734 693 683 nebo emailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
 • První den je možnost odebrat oběd do jídlonosiče, další dny stravování uhradit plnou cenu oběda jako cizí strávníci.
 • Při zapomenutí čipu vydá náhradní stravenku vedoucí školní jídelny (v SOUT v kanceláři) studentům o velké přestávce 9.40 – 10.00 h , cizím strávníků během výdeje obědů.
 • Pokrmy se vydávají v časech: snídaně 7.30 – 8.00 h, obědy 11.15 – 14.00 h, večeře 17.00 – 17.30 h.
 • Pro cizí strávníky je vyhrazeno vydávání obědů v časech 11.15 – 11.30, 12.00 – 12.30 h nebo v 13.30 – 14.00 h.
 • Na obědy chodí třídy podle rozpisu, který je vyvěšen na dveřích u jídelny.
 • Platby se uskutečňují podle skutečné měsíční spotřeby 10. den následujícího měsíce trvalým příkazem k inkasu z účtů u banky nebo sporožira.
 • Pokud nebude inkaso provedeno, uhradí do týdne odpovídající částku dlužní strávníci složenkou nebo ji složí přímo na účet školy 203269229/0600 (var.symbol je evidenční číslo strávníka). V případě, že škola peníze neobdrží do konce měsíce, je těmto strávníkům zablokováno stravování.
 • Jídelní lístky jsou vystaveny na webových stránkách školy.
 • Odnášení nádobí z jídelny není dovoleno.
 • Jakékoliv úmyslné poškození zařízení jídelny a nádobí uhradí strávníci.
 • Strávník je povinen dodržovat pořádek, klid a čistotu v době výdeje stravy.
 • Studenti, kteří neuposlechnou pokynů zaměstnanců kuchyně nebo pedagogických pracovníků a nebudou dodržovat řád jídelny, mohou být ze stravování vyloučeni.
 • Problémy nebo své připomínky k pokrmům, hygienickým nebo technickým závadám hlásí strávník vedoucí školní jídelny (v SOUT v kanceláři).
 

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

 • Banner
 • Banner
 • Banner