Článek v časopise FACILITY MANAGEMENT

FACILITY MANAGER, jediný zavedený odborný časopis na českém trhu, který se soustavně věnuje problematice facility managementu. I v roce 2013 přichází s novinkami, které ještě více pomohou firemnímu managementu společností posílit ty procesy v organizaci, díky nimž pracoviště a pracovníci podají efektivní výkony a pozitivně přispějí k ekonomickému růstu a celkovému rozvoji organizace.

PŘÍNOS FACILITY MANAGEMENTU

  • redukce provozních nákladů
  • zvýšení efektivity pracovníků v jejich základním podnikání
  • úspora a kvalitnější využití prostor
  • přísnější a efektivnější evidence a správa nemovitostí a majetku
  • prodloužení životnosti majetku
  • zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění životního prostředí

Škola, která učí facility managery

Obchodní akademie v Chotěboři má více než padesátiletou historii. Za tu dobu sice střední škola několikrát změnila název, nicméně studijní zaměření zůstávalo stejné – ekonomika, účetnictví a související obory.

V současné době nese od roku 1996 název Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř. Tříleté denní pomaturitní studium na VOŠ je určeno pro absolventy středních a středních odborných škol. Absolenti VOŠ získají titul DiS – diplomovaný specialista. Na VOŠ v Chotěboři se mohou hlásit zájemci o obory řízení a zabezpečování jakosti, řízení bezpečnosti práce a od začátku školního roku 2012–13 také facility management.

Na naše otázky o studiu facility managementu odpovídala Ing. Drahomíra Pourová, ředitelka Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř.

Jste – pokud vím – jediná vyšší odborná škola s akreditací pro obor FM. Jaký je zájem o jeho studium?

Ano, jsme jediná škola svého druhu. Loni jsme získali akreditaci, a přestože jsme přijímali až v druhém, srpnovém kole, přijali jsme 33 studentů. Jsou to dívky i chlapci, převážně z Kraje Vysočina. Zájem byl i o dálkové studium, ale tam vždy otevíráme ten obor, o který je převaha zájmu, takže loni jsme otevřeli obor Řízení a zabezpečování jakosti. FM plánujeme otevřít dálkově letos, zájem roste.

Letos budete otevírat první ročník už podruhé. Kolik se hlásí studentů? Nakolik jste schopni zájem uspokojit?

Letos máme dvojnásobek zájemců o denní studium v prvním kole. Dokonce se letos zdvojnásobil počet zájemců, kteří již jeden obor absolvovali – konkrétně letos Řízení bezpečnosti práce a požární ochrana. Šest absolventek se rozhodlo FM studovat, shledávají ho velmi zajímavým. Budou přijaty do druhého ročníku po vykonání rozdílových zkoušek a uznání předchozího studia. V počtu přijímaných letos nejsme omezeni.

Jaké máte zkušenosti z prvního roku výuky oboru FM?

V prvním ročníku ještě není zařazeno tolik odborných předmětů FM, ale dá se říci, že kolem 98 % studentů je velmi spokojených a začínají si utvářet přehled o FM. Z pohledu vyučujících je to skvělý obor, který dá absolventovi širokou a potřebnou kvalifikaci a studenti o něj mají zájem.

Přicházejí k vám přednášet externisté z praxe?

Dá se říci, že předmět FM přicházejí vyučovat výhradně odborníci z praxe. Je to velká výhoda, protože DiS., což je titul z VOŠ, je vlastně jakýsi praktický bakalář – praktické zaměření je výsadou VOŠ a předností proti Bc.

Jak jste vybírali vyučující vzhledem ke specifice oboru?

Vyučující jazyků a některých odborných předmětů si rozšířili a rozšiřují kvalifikaci pro potřeby FM, někteří externisté studovali FM v zahraničí, jiní přicházejí z renomovaných firem.

Jsou studenti spokojeni s výukou a přípravou na budoucí povolání? Mají možnost v rámci studia absolvovat nějakou povinnou praxi, kde mohou vyzkoušet teoretické znalosti?

Jak jsem již dříve zmínila, studenti jsou spokojeni. Budou absolvovat šestitýdenní praxi ve 2. ročníku a osmitýdenní ve 3. ročníku. V rámci ní si zvolí téma své absolventské práce, kterou pak budou zpracovávat na podmínky firmy a obhajovat před oponenty z praxe.

Spolupracujete s firmami, v nichž mohou absolventi uplatnit své znalosti?

Ano, máme kontakty s renomovanými firmami a stále doplňujeme databázi těch, kteří jsou ochotni i v době recese spolupracovat se školou. Je to i možnost si ověřit a vychovat budoucí zaměstnance.

Jak spolupracujete s IFMA CZ?

IFMA.CZ je náš neocenitelný partner a garant. Především Ing. Ondřej Štrup je jedním z našich externích učitelů a nezištně nám pomáhá s náročnými začátky.

Znalosti, schopnosti a dovednosti absolventa oboru facility management

Studiem získá absolvent znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné k výkonu funkce facility manager, tj. managera v oblasti podpůrných služeb, tedy činností, které nejsou činnostmi hlavními. Smyslem této specializace je potřeba snižování nákladů, úspor energií, vstupů, využití veškerých rezerv, vyšší výkony lidí apod. v celé společnosti. Používanou metodou pro dosažení těchto výsledků je sladění pracovního prostředí, pracovníků a pracovních činností s cílem posílit ty výkony, které umožní pracovníkům na pracovištích podat nejlepší výkony a přispět k pozitivním výsledkům organizace. Odborník vzdělaný ve facility managementu má přehled a nadhled, který mu umožní přizpůsobit služby specifickým potřebám zákazníka.

Vzhledem ke komplexnosti, systémovosti a rozsáhlosti činností se nevytvořil český ekvivalent ke slovům facility management a používají se anglické pojmy. Ani norma ČSN EN 15 221 – Facility management nepoužívá český ekvivalent.

Profesní uplatnění absolventa

Absolvent oboru facility management je schopen zajišťovat ve firmách a institucích komplexně podpůrné služby buď formou vlastního zajištění (insourcing) nebo externího zajišťování (outsourcing).

 

Více o uplatnění absolventů oboru na www.oachot.cz

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

  • Banner
  • Banner
  • Banner