VOŠ v oborném tisku

vos-tiskČlánek publikova ný ve Zpravodaji České společnosti pro jakost (číslo 3/2003 z 21. 10. 2003):

"MANAŽER JAKOSTI JUNIOR": první nové certifikáty byly předány

Čtvrtek 19. června tohoto roku se stal slavnostním dnem pro čtyři absolventy Vyšší odborné školy Chotěboř. Jsou první, kdo v České republice získali certifikát České společnosti pro jakost "Manažer jakosti junior", a to na závěr prv­ního běhu studia v oboru "Řízení jakosti" na chotěbořské VOŠ.

Slavnostní předání prvních certifikátů se uskutečnilo v prostorách Městského úřadu v Chotěboři za účasti místostarosty ing. Milana Linharta, ředitelky školy RNDr. Blaženy Petrlíkové a představitele ČSJ, ředitele úseku certifikace ing. Pavla Ryšánka. Certifikát získali jen čtyři posluchači z devíti. Vysokou laťku náročnosti na žadatele o certifikát ČSJ považuji za správný trend.

Ukončením prvního tříletého běhu studia a předáním prvních certifikátů byla uzavře­na také první etapa spolupráce ČSJ a VOŠ Chotěboř. Ukázalo se, že cesta založená na úzké spolupráci s ČSJ, kterou si škola zvolila, přináší dobré výsledky. O studijní obor je zájem a všichni absolventi získali okamžitě zaměstnáni.

Obor Řízení jakostí vznikl na veš Chotěboř v reakci na požadavky firem, které trápí trvalý nedostatek odborníků v tomto oboru. veš získala akreditaci Ministerstva škol­ství, mládeže a tělovýchovy pro tento obor k 1. září 2000 jako vůbec první v České republice. Předpokladem pro vysokou úroveň studia bylo odborné zázemí, které poskytla ČSJ. Ta je současně garantem odborné úrovně školy v oboru. Právě spolu­práce s ČSJ přinesla studentům školy výhodu, že ihned po ukončení studia mají možnost absolvovat certifikační zkoušku a získat certifikát Manažer jakostí junior. Po třech letech odborné praxe pak budou moci požádat o plnohodnotný certifikát Mana­žer jakosti a nemusí již absolvovat žádné další zkoušky či školení. Tato možnost je v celé České republice unikátní a neposkytuje ji žádná jiná škola typu veš.

Rád bych na závěr poděkoval za spolupráci při realizaci studijního programu .Řízení jakosti" na veš Chotěboř především ing. Vladimíru Votápkovi st. za zpracování prvního návrhu uceleného tříletého studijního programu, který se stal základem pro akreditaci MŠMT, dále ing. Vratislavu Horálkovi, DrSc., ing. Josefu Křepelovi a RNDr. Jiřímu Michálkovi za péči, kterou věnovali přípravě studijních materiálů a výuce v oblasti statistických metod, a také ing. Ladislavu Pátkovi za průběžné zajišťování literatury a studijních materiálů z portfolia ČSJ.

 

Pavel Ryšánek

www.csq.cz

 

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

  • Banner
  • Banner
  • Banner