Aktuality OA

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost – výsledky školního kola

Vyučující odborných ekonomických předmětů jsou přesvědčeni, že je potřebné našim studentům předat co nejvíce praktických informací z oblasti financí. Proč je finanční gramotnost nezbytná pro život stejně jako gramotnost, tj. čtení a psaní? Protože právě chybějící základy finanční gramotnosti způsobují, že lidé nevědí, jak hospodařit s penězi, jak je získat a udržet. Řada lidí se zadlužuje a předlužuje, což následně končí osobními, pracovními a rodinnými tragédiemi. A přitom stačí tak velmi málo, např. aby lidé věděli, co si mají lidé ohlídat, co nemají podepisovat pod vidinou snadné půjčky  ,,bez záruky„ či dokonce s „ dárkem“. Finanční gramotnost je v každé době základní znalostí úspěšného občana v době konzumní společnosti, ale hlavně v době finanční krize se její důležitost dramaticky zvyšuje a nezbytnost finanční gramotnosti se stává základní životní nutností a potřebou občana.

Naši studenti zapojením do celostátní soutěže FG si mohli ověřit znalosti získané studiem, převzatými zkušenostmi od rodičů, ale i uplatněním vlastní inteligence. To považujeme za hlavní přínos této soutěže.

Ve školním kole se zúčastnilo dobrovolně 120 našich studentů, tj. 74 %  z celkového počtu studentů

OA. 100 % účast měla třída 4. A, 94 % účast třída 3. A, 86 % třída 2. B, 79 % třída 1. A, 71 % třída 3.B, 50 % třída 2. A  a 16 % třída 4. B.

 

V pořadí tříd nejlepšího umístění dosáhla třída 4. A.

Pořadí jednotlivců:

  1. Vyčichlová Lucie – 3. A
  2. Křesťanová Iva – 1. A
  3. Štěrbová Kateřina – 3. B
  4. Holasová Klára – 4. A
  5. Sokolová Hana – 4. A
  6. Dočkal Michal – 4. A

Blahopřejeme a  postupujícím studentům do okresního kola přejeme hodně úspěchů.

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

  • Banner
  • Banner
  • Banner