Aktuality OA

Save the Euro!

neboli „Zachraňte euro“ byl název simulační hry, které se ve dnech 4. -8. dubna 2011 zúčastnilo 7 studentů Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř, 2 studenti Gymnázia Chotěboř a 14 studentů naší partnerské školy - Gymnázia Johannese Keplera z německého Leonbergu.

Vlastní setkání a hra se uskutečnila ve vzdělávací instituci Frankenakademie nedaleko bavorského Bayreuthu. Po ubytování a aklimatizaci v nádherném prostředí bývalého zámku představili jak čeští tak i němečtí studenti svá města, školy a regiony a samozřejmě sebe navzájem. Jako komunikační jazyk sloužila angličtina.

Po úvodu a seznamovacích aktivitách, se rozdělili do dvojic, ve kterých byl vždy zastoupen český a německý student a sami vypracovali shrnutí a prezentace o EU, jejích orgánech, historii a fungování eurozóny.

K ještě lepšímu seznámení pak přispěl středeční výlet do lanového centra Banz, kde si studenti prověřili svoji fyzičku a odvahu. Odpoledne jsme pak mohli obdivovat nádherné středověké měst Bamberg, které je také nazýváno Francký Řím. Město Bamberg jako jedno z mála zůstalo ušetřeno bombardování Spojenců během druhé světové války, a díky tomu se zde setkáváme s něčím, co je v Německu ojedinělé – s původními stopami středověké kultury. Famózní je budova chrámu se čtyřmi věžemi, světoznámá je pak jezdecká socha v životní velikosti „Bamberger Reiter“, která představuje neznámého muže jako ideál středověkého rytíře.

Ve čtvrtek ráno se pokračovalo ve hře. Studenti se nejprve formou přednášek v angličtině dozvěděli, jak funguje eurozóna, jak složitá byla cesta ke společné měně a také co a kdo způsobil dnešní krizi a předluženost některých států v EU.

Po obědě začal summit EU. Každá dvojice studentů zastupovala některý ze států eurozóny – byly zde státy postižené předlužením jako např. Řecko, Irsko, Portugalsko, nebo Španělsko, tak i země, od kterých se především očekávala finanční pomoc – Německo, Francie, Nizozemí nebo Lucembursko. Studenti museli v angličtině nastudovat profil své země a prezentovat svůj postoj k návrhu Evropské komise, týkající se záchranného plánu pro euro. Každá země musela přesvědčovat o svých zájmech, získávat spojence, argumentovat ale i ustupovat ze svých prvotních postojů.

Debaty byly velmi živé, objevovaly se další varianty řešení a kompromis byl v nedohlednu. Záchranný plán ten den sice přijat nebyl, ale členské země se alespoň dohodly na společném postupu řešení krize předlužených zemí. Za zvuku evropské hymny studenti slavnostně podepsali společnou deklaraci, ve které se zavázaly k řešení problému na dalším summitu EU.

Kromě intenzivního tréninku především odborné angličtiny a vyjednávacích schopností, získali studenti mnoho informací o EU a na vlastní kůži zažili, jak těžko se v rámci EU dosahuje kompromisu. Při pátečním hodnocení celé akce studenti konstatovali, že dané téma bylo náročné, ale rozhodně přínosné a velmi aktuální.

Protože jedna role ve hře byla přidělena médiím, vycházely během hry bulvární noviny, které si můžete prohlédnout na webových stránkách VOŠ a OA Chotěboř: www.oachot.cz v sekci Projekty. Najdete zde též fotografie a krátký filmový dokument

Za VOŠ a OA Mgr. Pavel Pokorný, Mgr. Oleg Sejfi

Video z akce: save_the_euro.mp4

Fografie z akce: zde

P1000849

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

  • Banner
  • Banner
  • Banner