Aktuality OA

Celostátní soutěž Business Point 2012

Obchodní akademie v celostátní soutěži Business Point 2012


bpBusiness Point je celonárodní manažersko-marketingová soutěž, organizovaná Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci s přední jazykovou a překladatelskou agenturou MKM.
Soutěž Business Point je určena pro všechny studenty středních škol. Cílem této soutěže bylo, aby studenti vytvořili tým a pod vedením učitele zpracovali jedno ze soutěžních témat a navrhli vlastní řešení. Tím si mohli na příkladu z praxe vyzkoušet své manažerské dovednosti, marketingové znalosti a umění prezentovat a obhájit své vlastní myšlenky. Do soutěže se přihlásilo celkem 127 týmů ze středních škol celé ČR.
Na naší škole se vytvořily dva týmy: tým Dejavu, s. r. o. ve složení Petra Plíhalová, Iveta Semrádová, Nikola Klumparová, Filip Sedlák a Pavel Zborník – studenti třídy 3. B) a tým Švadlenčina pekárna, s. r. o. ve složení Zuzana Švadlenková, Vlastimil Truhlář a Ondřej Vaněk – studenti třídy 4. A a 4. B), které zvolili téma soutěže Podpora IT v korporátní sféře. Hlavním cílem tohoto tématu bylo vytvořit návrh webových stránek a databázového modelu elektronického obchodu včetně základní specifikace odvětví a charakteru zboží, kterého se elektronický obchod týká.
Při tvorbě projektu se oba týmy rozhodly, že využijí znalostí obchodování firem, které vytvořily v předmětu Fiktivní firmy (vyučující ing. Ludmila Kadlecová), které doplnily tvorbou webových stránek s elektronickým obchodem (využití znalostí z předmětu Informační technologie). Následně jsme vytvořené projekty odeslali k posouzení komisi složené z akademiků a klíčových managerů velkých firem. Oba naše týmy se dostaly do finálového kola, do kterého bylo vybráno pouze šest týmů z celé ČR.
Finálové kolo soutěže proběhlo dne 2. února 2012. Výsledky týmů byly hodnoceny třemi skupinami hodnotitelů a to odbornou komisí (15 minut prezentování svých výsledků a 15 minut obhajoby), hlasováním on-line prostřednictví webu (po dobu konání soutěže) a žákovskou porotou (při obhajobě).
Po zhodnocení předložených projektů odbornou komisí skončila naše Dejavu, s. r. o. na krásném třetím místě. V internetové soutěži o nejlepší webové stránky s elektronickým obchodem se umístila Švadlenčina pekárna, s. r. o. na prvním místě a u žákovské poroty se na druhém místě umístila opět Dejavu, s. r. o.
Pro oba týmy byla tato soutěž výjimečná svou náročností na teoretické znalosti, ale i dovednosti. Studenti při obhajobách nevystačili pouze s naučenými teoriemi, museli je propojit s praktickými znalostmi, které jdou nad rámec povinné výuky. Soutěž měla podobný charakter jako televizní pořad Den D (představení a obhájení svých projektů před investory).
Oběma zúčastněným týmům za skvělou reprezentaci školy a města děkuji.
Ing. Jana Scholzová, vedoucí učitelka obou soutěžících týmů
VOŠ a OA Chotěboř

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

  • Banner
  • Banner
  • Banner