Aktuality OA

„SAPERE – vědět, jak žít“

SAPERE je mezinárodní nezisková organizace - sdružení se sídlem v Bruselu, které sdružuje partnerské organizace napříč Evropou.

Takto vzniklé a rozvíjející se sdružení si klade za cíl přispívat zdraví a zdravému životnímu stylu spotřebitelů vzdělávacími programy, které dávají možnost rozvíjet zdravé a vyvážené nutriční zvyky.

Jedním z takových programů je soutěž „SAPERE – vědět, jak žít“, kterou vytvořila společnost COFET, a.s. Soutěž klade důraz na rozvoj teoretických a praktických znalostí z oblasti zdravé výživy včetně zdravého životního stylu.Společnost COFET, a. s. je v České republice jediným partnerem sdružení SAPERE a je držitelem oprávnění k užití značky SAPERE.

Hlavním posláním soutěže je vzbudit zájem o zdravý životní styl včetně zdravé výživy a podnítit tak žáky k uvědomění si vlastní odpovědnosti za své zdraví. Soutěž se také zaměřuje na oblast prevence před obezitou, prevence před poruchami příjmu potravy (jako např. bulimie či anorexie) a dalších nemocí, spojených s nedodržováním zásad zdravého životního stylu včetně prevence problémů, způsobených nezdravým životním stylem.

Tento projekt nemá zatím v České republice obdoby.

Naše škola se zúčastnila 2. ročníku soutěže „SAPERE – vědět, jak žít“, který odstartoval školními koly již 7. listopadu 2011.

Studenti 3.A. soutěžili v kategorii středoškolských studentů. Školní kola probíhala distanční elektronickou formou prostřednictvím webových stránek, kde žáci soutěžili jako jednotlivci a odpovídali na 13 testových otázek. Tři nejlepší jednotlivci z každé zúčastněné školy pak utvořili tříčlenné družstvo, které reprezentovalo školu v kole okresním. V soutěži se testovaly znalosti studentů o základních živinách a složkách stravy, technologii zpracování, výživě a prevenci onemocnění, pohybu a energetické hodnotě potravin, složení jídel či o biopotravinách.

V okresním kole se naše družstvo ve složení Mirka Kopecká, Eva Ulrichová a Barbora Helásková umístilo na 3.místě.

Ačkoliv naši studenti nepostoupili do krajského kola soutěže, děkujeme jim za reprezentaci školy.

Mgr. Šárka Sejfi

 

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

  • Banner
  • Banner
  • Banner