Aktuality OA

Další kroky ve školství kraje

Kraj Vysočina, tak jako i ostatní kraje, začal opět řešit otázky demografického vývoje, s výjimkou gymnázií. Pro Chotěboř z toho vyplývá to, že chtějí-li zbývající školy zůstat zachovány, musejí se sloučit.

Jednání jsou na úplném začátku. Zatím je jisté to, že se nebude nic měnit na současném životě obou škol, pouze se spojí pod jednu střechu a vznikne nový, silnější a stabilnější celek, jehož možnosti jsou podstatně větší po stránce ekonomické i vzdělávacích možností. V budoucnu by mohly vzniknout další obory podle požadavků praxe a zájmu žáků, aby za nimi případně nemuseli dojíždět do dalších krajů.

Časový horizont je rok 2014 pro zahajovací a přípravné práce, konečný stav cca 2 – 3 roky.

Výuka na OA bude dále probíhat ve své budově, se svými učiteli a ve svých současných kolejích.

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

  • Banner
  • Banner
  • Banner