Aktuality OA

Opravné a náhradní maturitní zkoušky

9. 9. SEP

11. 9. profilové zkoušky a  ústní část z jazyků