Obchodní akademie - aktuality

ZAV Jihlava 2012

Soutěž talentů 1. ročníků v grafických předmětech - ZAV Jihlava 2012
Stalo se tradicí ke konci prvního ročníku zjistit, kdo je talentem mezi žáky středních škol. Naše škola dosahuje stabilně vynikajících výsledků, což opět potvrdilo družstvo ve složení Andrea Hospodková, Kateřina Klementová, Anna Vaňková a Lucie Vaňková. Mezi 50 účastníky ze 17 škol z celé republiky družstvo obsadilo krásné 6. místo. Nejlépe se umístila Andrea Hospodková v disciplíně opis 10 min s penalizací 100, kde obsadila 4. místo s 3 341 čistými úhozy za minutu. Věříme, že tyto krásné výsledky jsou příslibem do budoucna.
Výsledky: zav12.xls
Diplom:dipl.jpg
 

10. ročník mezinárodní internetové soutěže

Již podesáte se pořádala soutěž pod patronací mezínárodního sdružení Intersteno. Naši školu reprezentoval Luboš Beran v sekci opis v národním jazyce, zde obsadil výkonem 600 úhozů za minutu 4 místo v juniorské kategorii. Dále pak 1 místo v multijazyčném opise, kde psal v 15 jazycích s celkovým součtem 51361 bodů, také v kategorii junior. Výsledky jsou uveřejněny na stránkách www.intersteno.org.

beran_mezinarodni_Intersteno_diplomy_2012.pdf

 

Peníze školám

Oficiální logo akce: Vyzva_EU_penizeskolam.pdf

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech ČJ a MAT bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělených hodin.

Datum zahájení: 1. 7. 2012

Doba trvání: 24 měsíců

Cílová skupina: záci OA Chotěboř

Projek zaměřen na:

1. klíčová aktivita III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění zkušeností a vzniklých materiálů a jejich sdílení s pedagogickou veřejností.

Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření DUM pro vybrané tematické oblasti podle volby školy, jejich pilotáž, ověření a zajištění sdílení zkušeností získaných z takto ověřených modulů za podmínek daných autorským zákonem. V rámci naplňování klíčové aktivity bude škola naplňovat svůj plán rozvoje, který si nastaví pomocí evaluačního nástroje Profil Škola21. Pro zkvalitňování vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení DUM při výuce. Ověření není hrazeno z projektu.

2. klíčová aktivita I/1 - Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků SŠ

Cílem aktivity je vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v oblasti čtenářské a informační gramotnosti a to zejména v následujících oblastech tzv. funkčního čtení: nalézání informací v textu, využití informací z textu (v odborném vzdělávání zejm.: vytváření a porozumění pracovním návodům, nebo jejich vytváření), dále tvořivé uplatnění informací z textu (např. pro řešení problémů nebo vytváření vlastních textů) a porozumění významu, kontextu, hodnocení textu a informací atd.

V odborném vzdělávání je možné podpořit spolupráci pedagogů všeobecně vzdělávacích předmětů s pedagogy odborných předmětů, případně pedagogy odborného výcviku.

3. klíčová aktivita IV/1 - Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků SŠ

Cílem aktivity je vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v oblasti matematické gramotnosti.

V odborném vzdělávání je možné podpořit spolupráci pedagogů matematiky s pedagogy odborných předmětů, případně pedagogy odborného výcviku.

spolecna_loga

 

 

MATURITY 2012

!!! Písemné práce z českého i cizího jazyka vykonali úspěšně všichni studenti

Informace_pro_maturanty-vsledky_MZ2012_jaro.pdf

 

 

  • Podle § 79 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem určuje ředitelka školy pro maturitní zkoušku 2012 povinné zkoušky profilové části. Bližší v přiloženém souboru: MATURITY2012.pdf
  • Schéma státní maturitní zkoušky 2012 SMZ2012.pdf
  • Maturitní kalendář jaro 2012
  • Kánon literárních děl ke státním maturitám z ČESKÉHO JAZYKA
  • Témata pro zpracování školních i státních zkušebních úloh z ANGLICKÉHO JAZYKA
  • Témata pro zpracování školních zkušebních úloh z NĚMECKÉHO JAZYKA


  

Přijímací řízení OA 2012/2013

Dne 23. a 25. dubna  a 9. května 2012 proběhly  3 termíny  dvou kol přijímacího řízení
do 1. ročníku OA ve školním roce 2012/2013.

Ze 49 přihlášených se dostavilo 42 uchazečů. Přijímacímu řízení vyhověli níže uvedení.

Výsledky v PDF pz2012.pdf

Výsledky:

 

Výsledky příjímacího řízení 2012/2013
1. kolo 23. a 25. dubna 2012, 2. kolo 9. 5. 2012
Poř. Evid. č. Term. PZ Celkem
1 12oa-1-123 1.1 57 57 114
1 12oa-1-97 1.2 59 55 114
3 12oa-1-155 1.2 60 49 109
4 12oa-1-169 1.1 47 56 103
5 12oa-1-130 1.2 46 56 102
6 12oa-1-161 1.1 52 47 99
7 12oa-1-101 1.2 49 49 98
8 12oa-1-112 1.1 49 47 96
8 12oa-1-122 1.1 52 44 96
8 12oa-1-137 1.2 49 47 96
11 12oa-2-305 2 48 45 93
12 12oa-1-105 1.2 37 55 92
13 12oa-1-156 1.1 39 51 90
13 12oa-1-119 1.2 45 45 90
15 12oa-1-114 1.1 41 47 88
15 12oa-1-126 1.2 38 50 88
17 12oa-1-125 1.2 44 43 87
18 12oa-1-157 1.1 35 51 86
18 12oa-1-104 1.2 38 48 86
18 12oa-1-120 1.2 43 43 86
21 12oa-1-151 1.2 39 46 85
22 12oa-1-138 1.2 34 49 83
23 12oa-1-127 1.1 42 40 82
23 12oa-1-144 1.1 28 54 82
23 12oa-2-237 2 29 53 82
26 12oa-1-102 1.2 41 40 81
27 12oa-1-96 1.1 21 59 80
28 12oa-1-95 1.2 32 46 78
28 12oa-1-90 1.1 24 52 76
29 12oa-1-128 1.2 28 48 76
29 12oa-1-129 1.1 28 47 75
29 12oa-1-150 1.1 28 47 75
31 12oa-1-152 1.1 30 45 75
34 12oa-1-121 1.1 27 47 74
34 12oa-2-304 2 29 45 74
36 12oa-1-170 1.1 31 41 72
37 12oa-1-94 1.2 35 36 71
38 12oa-1-131 1.2 16 51 67
39 12oa-1-100 1.2 17 45 62
40 12oa-1-111 1.1 24 37 61
41 12oa-2-306 2 18 32 50
42 12oa-1-140 1.1 1 45 46
43 12oa-2-307 2 2 23 25
Všichni uvedení žáci jsou přijati ke studiu
PZ - příjímací zkoušky
ZŠ - body za průměry na ZŠ
Ter. - termín 1. a 2. kola

 

 

Výsledky příjímacího řízení 2012/2013
1. kolo 23. a 25. dubna 2012, 2. kolo 9. 5. 2012


Poř. Evid. č. Term. PZ Celkem
1 12oa-1-123 1.1 57 57 114
1 12oa-1-97 1.2 59 55 114
3 12oa-1-155 1.2 60 49 109
4 12oa-1-169 1.1 47 56 103
5 12oa-1-130 1.2 46 56 102
6 12oa-1-161 1.1 52 47 99
7 12oa-1-101 1.2 49 49 98
8 12oa-1-112 1.1 49 47 96
8 12oa-1-122 1.1 52 44 96
8 12oa-1-137 1.2 49 47 96
11 12oa-2-305 2 48 45 93
12 12oa-1-105 1.2 37 55 92
13 12oa-1-156 1.1 39 51 90
13 12oa-1-119 1.2 45 45 90
15 12oa-1-114 1.1 41 47 88
15 12oa-1-126 1.2 38 50 88
17 12oa-1-125 1.2 44 43 87
18 12oa-1-157 1.1 35 51 86
18 12oa-1-104 1.2 38 48 86
18 12oa-1-120 1.2 43 43 86
21 12oa-1-151 1.2 39 46 85
22 12oa-1-138 1.2 34 49 83
23 12oa-1-127 1.1 42 40 82
23 12oa-1-144 1.1 28 54 82
23 12oa-2-237 2 29 53 82
26 12oa-1-102 1.2 41 40 81
27 12oa-1-96 1.1 21 59 80
28 12oa-1-95 1.2 32 46 78
28 12oa-1-90 1.1 24 52 76
29 12oa-1-128 1.2 28 48 76
29 12oa-1-129 1.1 28 47 75
29 12oa-1-150 1.1 28 47 75
31 12oa-1-152 1.1 30 45 75
34 12oa-1-121 1.1 27 47 74
34 12oa-2-304 2 29 45 74
36 12oa-1-170 1.1 31 41 72
37 12oa-1-94 1.2 35 36 71
38 12oa-1-131 1.2 16 51 67
39 12oa-1-100 1.2 17 45 62
40 12oa-1-111 1.1 24 37 61
41 12oa-2-306 2 18 32 50
42 12oa-1-140 1.1 1 45 46
43 12oa-2-307 2 2 23 25


Všichni uvedení žáci jsou přijati ke studiu


PZ - příjímací zkoušky
ZŠ - body za průměry na ZŠ
Ter. - termín 1. a 2. kola

Luboš Beran obhájil mistrovský titul

Ve dnech 18. a 19. dubna 2012 se již podvacáté konalo mistrovství ČR v grafických předmětech na Obchodní akademii, vyšší odborné škole cestovního ruchu a JŠ s právem SJZ, Karlovy Vary.

Tato nejvyšší soutěž žáků středních škol navazuje na krajské soutěže, ze kterých se nominují ti nejlepší z celé republiky podle postupových kritérií. Soutěžící předvedli své dovednosti v psaní na klávesnici, korektuře textu, wordprocessingu a záznamu mluveného slova.

Z Kraje Vysočina bylo nominováno 6 studentů, mezi nimi student Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř Luboš Beran (loňský mistr republiky a úřadující juniorský mistr světa).

Ze čtyř soutěžních disciplín Luboš zvítězil suverénně ve dvou – psaní na klávesnici – napsal 5714 úhozů za 10 min (zde obhájil loňské prvenství), v korektuře textu docílil 154 korektur za 10 min.

V obou disciplínách byl zařazen jeho výkon do projektu Excelence. V korektuře jako jediný, v psaní na klávesnici bylo takto hodnoceno 7 výkonů.

Vzhledem k tomu, že Luboš Beran má před maturitou, tak to bylo jeho poslední středoškolské působení za školu, zároveň to byla důstojná tečka.

Výsledky: Vysledky_Karlovy_Vary.xls

lubosIMG_0178

 

 

Najdete nás i na

Seznam škol

NEWSLETTER

Škola začala vydávat  Newsletter, kde bude shrnovat událostí ve škole.

NEWSLETTER je určen především pro veřejnost, která nesleduje pravidelně dění uveřejňované na stránkách školy.

 

březen 2012  NEWSLETTER1.pdf

duben 2012  NEWSLETTER2.pdf

„SAPERE – vědět, jak žít“

SAPERE je mezinárodní nezisková organizace - sdružení se sídlem v Bruselu, které sdružuje partnerské organizace napříč Evropou.

Takto vzniklé a rozvíjející se sdružení si klade za cíl přispívat zdraví a zdravému životnímu stylu spotřebitelů vzdělávacími programy, které dávají možnost rozvíjet zdravé a vyvážené nutriční zvyky.

Jedním z takových programů je soutěž „SAPERE – vědět, jak žít“, kterou vytvořila společnost COFET, a.s. Soutěž klade důraz na rozvoj teoretických a praktických znalostí z oblasti zdravé výživy včetně zdravého životního stylu.Společnost COFET, a. s. je v České republice jediným partnerem sdružení SAPERE a je držitelem oprávnění k užití značky SAPERE.

Hlavním posláním soutěže je vzbudit zájem o zdravý životní styl včetně zdravé výživy a podnítit tak žáky k uvědomění si vlastní odpovědnosti za své zdraví. Soutěž se také zaměřuje na oblast prevence před obezitou, prevence před poruchami příjmu potravy (jako např. bulimie či anorexie) a dalších nemocí, spojených s nedodržováním zásad zdravého životního stylu včetně prevence problémů, způsobených nezdravým životním stylem.

Tento projekt nemá zatím v České republice obdoby.

Naše škola se zúčastnila 2. ročníku soutěže „SAPERE – vědět, jak žít“, který odstartoval školními koly již 7. listopadu 2011.

Studenti 3.A. soutěžili v kategorii středoškolských studentů. Školní kola probíhala distanční elektronickou formou prostřednictvím webových stránek, kde žáci soutěžili jako jednotlivci a odpovídali na 13 testových otázek. Tři nejlepší jednotlivci z každé zúčastněné školy pak utvořili tříčlenné družstvo, které reprezentovalo školu v kole okresním. V soutěži se testovaly znalosti studentů o základních živinách a složkách stravy, technologii zpracování, výživě a prevenci onemocnění, pohybu a energetické hodnotě potravin, složení jídel či o biopotravinách.

V okresním kole se naše družstvo ve složení Mirka Kopecká, Eva Ulrichová a Barbora Helásková umístilo na 3.místě.

Ačkoliv naši studenti nepostoupili do krajského kola soutěže, děkujeme jim za reprezentaci školy.

Mgr. Šárka Sejfi

 

Středoškolák roku 2011/2012 v účetnictví

Výsledky soutěže v souboru ucet12.pdf


Výsledky 3.ročníku soutěže Finanční gramotnost 2012

Výsledky  v souboru fg12.pdf

Přijímací zkoušky 2012

Termíny přijímacích zkoušek do 1. ročníku OA ve školním roce 2012/2013
v 1. kole přijímacího řízení

Pondělí 23. dubna 2012
Středa 25. dubna 2012

Nákup pod drobnohledem

3. dubna se uskuteční Nákup pod drobnohledem - interaktivní putovní výstava. Jejím cílem je naučit studenty přemýšlet o tom,. co a proč nakupují, o uskalích prodejních triků, o fenoménu reklamy a jejím vlivu na zákazníka.

Mezinárodní projekt FOOD (Inter)NATIONAL

Naše škola je partnerskou školou v projektu Comenius

logo_com
zvětši logo

Stránky projektu

Rámcový program mezinárodní schůzky studentů projektu Comenius v Chotěboři

 

Školní rok 2011/2012 zahajujeme na VOŠ a OA Chotěboř novinkou pro studenty se zájmem o cizí jazyky, cestování a poznávání kultury cizích zemí.

Naše škola se stala partnerskou školou v projektu Comenius, financovaném Evropskou Unií v rámci programu Celoživotního vzdělávání.

Cílem projektu je prohloubit spolupráci mezi evropskými školami, jejichž studenti pracují na společném projektu. Náš projekt se nazývá FOOD (Inter)NATIONAL a ukazuje národní pokrmy zúčastněných zemí jako alternativu kultuře „fast food“ stravování.

V průběhu dvou let se studenti seznámí s národními pokrmy Itálie, Francie a Velké Británie, navštíví své partnery v těchto zemích, sestaví knihu receptů a pokrmy se svými hostiteli také připraví. Při mezinárodních setkáních studentů proběhnou trhy, kde budou moci rodiče a ostatní zájemci ochutnat a zakoupit připravené národní speciality. Výtěžek z prodeje bude věnován vybranému subjektu jako charitativní dar.

Studenti budou soutěžit ve tvorbě loga projektu a založí si vlastní webovou stránku, kde budou shromažďovat výsledky své práce, např. průzkumy o stravovacích návycích v jednotlivých zemích, statisticky zpracované ankety o zdravém jídle, recepty a také studentské filmy, které z jednotlivých setkání studentů vzniknou. Pracovním jazykem projektu je angličtina.

Těšíme se na spolupráci s našimi partnery a doufáme, že výsledky práce na projektu budou přínosem nejenom pro naše studenty, ale budou zajímavé také pro veřejnost.

 

Obchodní akademie v mezinárodním projektu FOOD (Inter)NATIONAL

Jak jsme již informovali v říjnovém čísle Chotěbořského ECHA, VOŠ a OA Chotěboř získala v rámci Programu celoživotního učení grant od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy na projekt „FOOD (Inter)NATIONAL.

Z původně plánovaných 6 partnerů nakonec grant získaly pouze čtyři školy. Partnery VOŠ a OA Chotěboř jsou tedy:

Lycée d´Enseignement Général, Technologique et Professionnel Agricole de Bergerac-Monbazillac, Francie

Raynes Park High School, London, Velká Británie

Instituto di Istruzione Superiore Statale „Ricciotto Canudo“, Gioia del Colle, Itálie.

Český tým se ujal organizace prvního setkání zástupců škol (tzv. kick-off meeting), které proběhlo ve dnech 1. a 2. prosince.

Naši partneři přijeli do Chotěboře ve čtvrtek 1. prosince a poprvé jsme tak měli možnost se setkat osobně, neboť předchozí komunikace probíhala pouze online.

Na programu prvního dne byly prezentace zúčastněných škol, setkání se starostkou města paní Eliškou Pavlíkovou i krátká prohlídka města.

V pátek 2. prosince probíhalo pracovní jednání, během kterého jsme dohodli způsob plnění základních úkolů v projektu, časový harmonogram návštěv studentů v partnerských školách i praktické detaily, týkající se cestování či ubytování studentů v zahraničí.

Naši studenti se svým zahraničním partnerům představili netradičně během veletrhu fiktivních firem, který ve škole právě probíhal. Na stáncích svých firem studenti informovali zahraniční návštěvníky o zaměření firmy, prezentovali firemní katalogy, obhajovali cenovou hladinu nabízených produktů a odpovídali na dotazy, vše v angličtině.

Studenti Obchodní akademie se již zapojili do prvního projektového úkolu a představili návrhy loga projektu, které samostatně připravili. Vítězné logo naší školy, které bude vybráno hlasováním před vánočními svátky, postupuje do mezinárodního klání a pokud své kvality obhájí, bude využíváno na všech materiálech, sloužících k propagaci projektu.

První společné setkání studentů z Francie, Itálie, Velké Británie a Čech proběhne na jaře v naší škole a my již nyní připravujeme program, který, jak doufáme, využije schopnosti našich studentů a zaujme chotěbořskou veřejnost.

 

Soutěž o logo projektu COMENIUS LOGO COMPETITION

V listopadu jsme vyhlásili soutěž o vytvoření návrhu loga projektu Comenius FOOD (Inter)national.

Oslovili jsme studenty 2. až 4. ročníků naší školy a obdrželi jsme 12 vypracovaných návrhů.

Žáci poté vyhodnotili předkládané návrhy a vítězem se stala studentka 3.A., Kristýna Beranová, jejíž práce se líbila hodnotitelům nejvíce. Druhé místo obsadil se svým návrhem student 4. A. Luboš Pelikán a třetí místo patří taktéž studentce 4. ročníku Lucii Vyčichlové.

Vítězné práce postupují do mezinárodní soutěže, kde bude mezinárodní vítězné logo vybíráno z nejlepších návrhů britské, italské, české a francouzské školy.

Třebaže jsme mohli ocenit jen nejlepší práce, všem zúčastněným studentům děkujeme za jejich snahu a podporu našeho projektu!

 

Za projektový tým: Šárka Sejfi

 

 

 

 

Jsme Pohodová škola

VOŠ a OA Chotěboř = Pohodová školacert_kok

aneb

S Pohodovou školou kvalitněji do praxe

Pohodovou školu lze chápat různě, buď jako školu, kde se dbá o příjemnou atmosféru, vstřícnost, různé metody výuky pomáhající se studiem, ale jsou i jiné možnosti. Všechny tyto i další možnosti se snaží VOŠ a OA Chotěboř využívat. Nyní se objevila nová nabídka být Pohodovou školou (z pohledu účetnictví) a učitelé se jí jako první v Kraji Vysočina hned ujali. Jedná se o to, že jsme uzavřeli smlouvu s firmou STORMWARE, která přišla s unikátním projektem vytvořit kvalitní standard výuky účtování na počítači v ekonomickém systému POHODA a podpořit rozvoj praktických dovedností spojených s jeho užíváním.

Cílem projektu je zdokonalení výuky účetnictví v jednom z nejrozšířenějších ekonomických systémů na našem trhu. Systém Pohoda díky svému přívětivému uživatelskému prostředí a snadnému ovládání používají ke své práci a podnikání desítky tisíc malých, středních i velkých podnikatelských subjektů a řada příspěvkových a neziskových organizací. Hlavní prioritou projektu je vytvoření propracovaného systému výuky účetnictví, který značně posílí kvalifikaci studentů a prestiž školy.

Toto sice není na naší škole žádná novinka, účtování v systému Pohoda u nás běží již čtvrtým rokem, ale zapojení do projektu kvalitu výuky ještě zlepší. Vybraní učitelé projdou řadou školení, po jejichž absolvování získají certifikát, který bude zárukou jejich odbornosti. Studenti čtvrtých ročníků se pak budou moci pod jejich vedením připravit na složení certifikační zkoušky, která bude prokazovat dokonalou znalost programu POHODA Díky účasti v projektu budeme školou, která nabízí svým studentům i pedagogům "něco navíc"- mnohem vyšší úroveň praktických dovedností v programu POHODA. Dlouhodobá spolupráce se společností STORMWARE s.r.o, přispěje k realizaci kvalitní, odborně a prakticky standardizované výuky účetnictví..

Certifikací, která dokladuje kvalitu práce v účetním systému POHODA, si naši studenti zvýší své šance při hledání zaměstnání. Na poli absolventů (uchazečů o zaměstnání) budou konkurenceschopnější. Ihned po ukončení studia mohou buď pro svého zaměstnavatele, nebo ve svém vlastním podnikání kvalitně a bezchybně zpracovávat účetnictví. Fází prvotního, obvykle zdlouhavého zaškolování, které se většina absolventů nevyhne, už prošli během svého studia na VOŠ a OA v Chotěboři. Je to dobrý bonus i v případě studia na VŠ, nastane-li absolventovi problém s uplatněním v oboru.

Doufáme, že naši studenti této nové možnosti, jak se rozvinout, využijí v plné míře.

Ing. Pourová, Ing. Chrbolková, Ing. Mašová

IMG_3817

Strana 4 z 6

« 1 2 3 4 5 6 »

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

  • Banner
  • Banner
  • Banner