Obchodní akademie - aktuality

Test IT dovedností IT Fitness

V rámci evropské kampaně Evropský týden IT dovedností 2012 nabízí Dům zahraničních služeb (DZS), přímo řízené organizace MŠMT, školám i široké veřejnosti test IT dovedností IT Fitness,
který je k dispozici na webových stránkách www.itfitness.cz od 1. 3. 2012 do 30. 4. 2012. 
Test je k dispozici ZDARMA školám i široké veřejnosti. V roce 2010 se podařilo otestovat téměř 30 000 osob a zapojilo se celkem 1 400 českých základních a středních škol. Doufáme, že se test i letos setká s podobným zájmem.

Test je velmi pohodlný, je k dispozici on-line, nemusí se nikam stahovat a instalovat. Test se skládá z 24 otázek, které testují jak teoretické znalosti, tak schopnost vyhledat informaci na internetu, nebo správně napsat email. Po
otestování obdrží každý na svůj email certifikát s procentuální úspěšností. Otestovat se mohou ale např. i pedagogové nebo rodiče.
 

Senzační odhalení - maturanti na obálkách světových časopisů

Sestavili jsme posbírané obálky časopisů, kterým maturanti a maturantky propůjčili svou tvář na titulní stránku (aneb ukázka zpracování grafiky v hodinách IT).

casmat

 

Celostátní soutěž Business Point 2012

Obchodní akademie v celostátní soutěži Business Point 2012


bpBusiness Point je celonárodní manažersko-marketingová soutěž, organizovaná Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci s přední jazykovou a překladatelskou agenturou MKM.
Soutěž Business Point je určena pro všechny studenty středních škol. Cílem této soutěže bylo, aby studenti vytvořili tým a pod vedením učitele zpracovali jedno ze soutěžních témat a navrhli vlastní řešení. Tím si mohli na příkladu z praxe vyzkoušet své manažerské dovednosti, marketingové znalosti a umění prezentovat a obhájit své vlastní myšlenky. Do soutěže se přihlásilo celkem 127 týmů ze středních škol celé ČR.
Na naší škole se vytvořily dva týmy: tým Dejavu, s. r. o. ve složení Petra Plíhalová, Iveta Semrádová, Nikola Klumparová, Filip Sedlák a Pavel Zborník – studenti třídy 3. B) a tým Švadlenčina pekárna, s. r. o. ve složení Zuzana Švadlenková, Vlastimil Truhlář a Ondřej Vaněk – studenti třídy 4. A a 4. B), které zvolili téma soutěže Podpora IT v korporátní sféře. Hlavním cílem tohoto tématu bylo vytvořit návrh webových stránek a databázového modelu elektronického obchodu včetně základní specifikace odvětví a charakteru zboží, kterého se elektronický obchod týká.
Při tvorbě projektu se oba týmy rozhodly, že využijí znalostí obchodování firem, které vytvořily v předmětu Fiktivní firmy (vyučující ing. Ludmila Kadlecová), které doplnily tvorbou webových stránek s elektronickým obchodem (využití znalostí z předmětu Informační technologie). Následně jsme vytvořené projekty odeslali k posouzení komisi složené z akademiků a klíčových managerů velkých firem. Oba naše týmy se dostaly do finálového kola, do kterého bylo vybráno pouze šest týmů z celé ČR.
Finálové kolo soutěže proběhlo dne 2. února 2012. Výsledky týmů byly hodnoceny třemi skupinami hodnotitelů a to odbornou komisí (15 minut prezentování svých výsledků a 15 minut obhajoby), hlasováním on-line prostřednictví webu (po dobu konání soutěže) a žákovskou porotou (při obhajobě).
Po zhodnocení předložených projektů odbornou komisí skončila naše Dejavu, s. r. o. na krásném třetím místě. V internetové soutěži o nejlepší webové stránky s elektronickým obchodem se umístila Švadlenčina pekárna, s. r. o. na prvním místě a u žákovské poroty se na druhém místě umístila opět Dejavu, s. r. o.
Pro oba týmy byla tato soutěž výjimečná svou náročností na teoretické znalosti, ale i dovednosti. Studenti při obhajobách nevystačili pouze s naučenými teoriemi, museli je propojit s praktickými znalostmi, které jdou nad rámec povinné výuky. Soutěž měla podobný charakter jako televizní pořad Den D (představení a obhájení svých projektů před investory).
Oběma zúčastněným týmům za skvělou reprezentaci školy a města děkuji.
Ing. Jana Scholzová, vedoucí učitelka obou soutěžících týmů
VOŠ a OA Chotěboř

 

Ohlédnutí studentů VOŠ a OA Chotěboř 2010/2011

Ohlednuti_studentu.pdf

Přijímací řízení OA 2012

Byly aktualizovány podmínky pro přijímací řízení do 1. ročníku OA ve školním roce 2012/2013.

Den otevřených dveří 13. ledna 2012

Další DOD proběhne v pátek 13. ledna 2012 od 12 do 17 hodin.

Program:
 • prezentace Pomož nám vybrat logo pro mezinárodní projekt FOOD (Inter)NATIONAL
 • možnost vyzvednutí ukázek testů pro přijímací zkoušky včetně vyhodnocení
  a pro zájemce zkonzultování s učiteli
 • informace o novém způsobu oznámení ředitelky školy ohledně přijetí na SŠ (nový školský zákon)
 • informace o perspektivě absolventů OA
 • tradiční seznámení se školou a jejími aktivitami

 

První DOD 2. prosince byl ozdoben i veletrhem fiktivních firem.

IMG_1686sm

Další fotografie ve fotogalerii

3. ročník soutěže Finanční gramotnost.

Blíží se zahájení školních kol 3. ročníku Finanční gramotnost. (www.fgsoutez.cz)

Školní kolo – 9. 1. – 9. 3. 2012

V předchozím ročníku jsme dosáhli mimořádného úspěchu – naše 3 nejlepší studentky ze školního kola postoupily přes vítězství v okresním kole a krajském kole až do národního kola soutěže, které probíhalo v ČNB v Praze. Věřím, že se bude i v 3.ročníku soutěže FG opakovat nejen velmi vysoká účast našich studentů, ale i postup mezi finančně nejgramotnější středoškoláky v našem okrese a kraji.

Ing. Hana Chrbolková

 

Nyní probíhá soutěž týdne o Slabikář finanční gramotnosti. (www.fgsoutez.cz)

Každý týden bude zveřejněna nová otázka pro daný týden, následující pondělí proběhne losování jednoho žáka. Do slosování budou zapojeny všechny správné odpovědi odeslané od po-ne.

 

 

Soutěž v účetnictví

Soukromá VŠ ekonomická Znojmo  vyhlašuje soutěž

NEJLEPŠÍ STŘEDOŠKOLÁK roku 2012 v ÚČETNICTVÍ

adresa pro přihlášení: www.svse.cz

Informace o uplatnění absolventů na trhu práce

http://www.infoabsolvent.cz

 

Studenti píší noviny 3

 

Téma: Zlepšováky a příroda

 

Trochu kostrbatý moderní termín "trvale udržitelný rozvoj" znamená, že se lidé nevzdávají technologického vývoje, ale hledí při tom na životní prostředí. Nejrůznější technické novinky jsou tedy vítány, ale zdravá příroda je jakousi hranicí, za kterou by lidé při jejich vymýšlení neměli zajít. Aby ji zachovali potomkům.

 

 1. Co si o této koncepci myslíte? Je rozumná? Může v praxi fungovat?

 2. Jaký je podle vás ideální poměr mezi "pokrokem" a ochranou životního prostředí?

 3. Jak si v tomto ohledu stojí Česko?

 4. Zajímáte se o některé konkrétní případy, kdy jsou ochránci přírody ve sporu s jinými zájmovými skupinami? Co si o nich myslíte?

 5. Popište na jednom modelovém dni, jak se vy sami potýkáte s těmito otázkami, a co byste mohli dělat jinak.

 6. Mají elektromobily a jiné podobné "vychytávky" budoucnost, nebo je to slepé rameno vývoje?

 7. Zkuste navrhnout nějaký vlastní zlepšovák, kde byste využili alternativní zdroje energie.

 8. Sledujete spory prezidenta Václava Klause s ekology? Na kterou stranu se přikláníte? Proč?

 9. Západní svět obdivuje technologické novinky, přesto se téměř všechny evropské státy bojí nedostatku techniků. Proč tyto obory nejsou pro studenty atraktivní? A jaký to může mít pro Evropu důsledek?

 10. Pokud vás žádné z výše uvedených podtémat nezajímá, vysvětlete proč.

 

Poznámky:

 1. Vyberte si ke zpracování nejlépe jeden dílčí bod

 2. Příspěvky zasílejte nejpozději do 23.10. 2011

 3. Na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 4. Ideální délka příspěvku: ½ až ¾ stránky

 5. Nezapomeňte do záhlaví uvést celé jméno, třídu, školu a město

 

 


Projekt č. 16 Partnerství škol

logo_partnerstvi

Naše škola se stala partnerskou školou v projektu Comenius

logo_comzvětši logo

Školní rok 2011/2012 zahajujeme na VOŠ a OA Chotěboř novinkou pro studenty se zájmem o cizí jazyky, cestování a poznávání kultury cizích zemí.

Naše šk

ola se stala partnerskou školou v projektu Comenius, financovaném Evropskou Unií v rámci programu Celoživotního vzdělávání.

Cílem projektu je prohloubit spolupráci mezi evropskými školami, jejichž studenti pracují na společném projektu. Náš projekt

se nazývá FOOD (Inter)NATIONAL a ukazuje národní pokrmy zúčastněných zemí jako alternativu kultuře „fast food“ stravování.

V průběhu dvou let se studenti seznámí s národními pokrmy Itálie, Francie a Velké Británie, navštíví své partnery v těchto zemích, sestaví knihu receptů a pokrmy se svými hostiteli také připraví. Při mezinárodních setkáních studentů proběhnou trhy, kde budou moci rodiče a ostatní zájemci ochutnat a zakoupit připravené národní speciality. Výtěžek z prodeje bude věnován vybranému subjektu jako charitativní dar.

Studenti budou soutěžit ve tvorbě loga projektu a založí si vlastní webovou stránku, kde budou shromažďovat výsledky své práce, např. průzkumy o stravovacích návycích v jednotlivých zemích, statisticky zpracované ankety o zdravém jídle, recepty a také studentské filmy, které z jednotlivých setkání studentů vzniknou. Pracovním jazykem projektu je angličtina.

Těšíme se na spolupráci s našimi partnery a doufáme, že výsledky práce na projektu budou přínosem nejenom pro naše studenty, ale budou zajímavé také pro veřejnost.

 

Obchodní akademie v mezinárodním projektu FOOD (Inter)NATIONAL

Jak jsme již informovali v říjnovém čísle Chotěbořského ECHA, VOŠ a OA Chotěboř získala v rámci Programu celoživotního učení grant od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy na projekt „FOOD (Inter)NATIONAL.

Z původně plánovaných 6 partnerů nakonec grant získaly pouze čtyři školy. Partnery VOŠ a OA Chotěboř jsou tedy:

Lycée d´Enseignement Général, Technologique et Professionnel Agricole de Bergerac-Monbazillac, Francie

Raynes Park High School, London, Velká Británie

Instituto di Istruzione Superiore Statale „Ricciotto Canudo“, Gioia del Colle, Itálie.

Český tým se ujal organizace prvního setkání zástupců škol (tzv. kick-off meeting), které proběhlo ve dnech 1. a 2. prosince.

Naši partneři přijeli do Chotěboře ve čtvrtek 1. prosince a poprvé jsme tak měli možnost se setkat osobně, neboť předchozí komunikace probíhala pouze online.

Na programu prvního dne byly prezentace zúčastněných škol, setkání se starostkou města paní Eliškou Pavlíkovou i krátká prohlídka města.

V pátek 2. prosince probíhalo pracovní jednání, během kterého jsme dohodli způsob plnění základních úkolů v projektu, časový harmonogram návštěv studentů v partnerských školách i praktické detaily, týkající se cestování či ubytování studentů v zahraničí.

Naši studenti se svým zahraničním partnerům představili netradičně během veletrhu fiktivních firem, který ve škole právě probíhal. Na stáncích svých firem studenti informovali zahraniční návštěvníky o zaměření firmy, prezentovali firemní katalogy, obhajovali cenovou hladinu nabízených produktů a odpovídali na dotazy, vše v angličtině.

Studenti Obchodní akademie se již zapojili do prvního projektového úkolu a představili návrhy loga projektu, které samostatně připravili. Vítězné logo naší školy, které bude vybráno hlasováním před vánočními svátky, postupuje do mezinárodního klání a pokud své kvality obhájí, bude využíváno na všech materiálech, sloužících k propagaci projektu.

První společné setkání studentů z Francie, Itálie, Velké Británie a Čech proběhne na jaře v naší škole a my již nyní připravujeme program, který, jak doufáme, využije schopnosti našich studentů a zaujme chotěbořskou veřejnost.

 

Soutěž o logo projektu COMENIUS LOGO COMPETITION

V listopadu jsme vyhlásili soutěž o vytvoření návrhu loga projektu Comenius FOOD (Inter)national.

Oslovili jsme studenty 2. až 4. ročníků naší školy a obdrželi jsme 12 vypracovaných návrhů.

Žáci poté vyhodnotili předkládané návrhy a vítězem se stala studentka 3.A., Kristýna Beranová, jejíž práce se líbila hodnotitelům nejvíce. Druhé místo obsadil se svým návrhem student 4. A. Luboš Pelikán a třetí místo patří taktéž studentce 4. ročníku Lucii Vyčichlové.

Vítězné práce postupují do mezinárodní soutěže, kde bude mezinárodní vítězné logo vybíráno z nejlepších návrhů britské, italské, české a francouzské školy.

Třebaže jsme mohli ocenit jen nejlepší práce, všem zúčastněným studentům děkujeme za jejich snahu a podporu našeho projektu!

 

Za projektový tým: Šárka Sejfi

 

 

Mistr světa přijímá gratulace

Úřadující mistr světa, který letos v Paříži obhájil tiul z Pekingu - Luboš Beran, přijímal v úterý ve škole gratulace od spolužáků, vyučujících a na kraji  i od hejtmana kraje Vysočina při setkání nejúspěšnějších studentů Kraje Vysočina, kam byl Luboš pozván na základě svých vynikajících výsledků.

IMG_2459

IMG_2442.jpg

IMG_2448.jpg

IMG_2459.jpg

IMG_2486.jpg

IMG_2468.jpg

IMG_2484.jpg

IMG_8304.jpg

DSC_0004.jpg

DSC_0007.jpg

Luboš Beran nejrychlejší na světě

Ve dnech 10.–16. července 2011 proběhl v Paříži 48. kongres světové federace INTERSTENO a v jeho rámci pak tradiční mistrovství světa v záznamu a zpracování textu psaného i mluveného.

Kraj Vysočinu, město Chotěboř, Vyšší odbornou školu a Obchodní akademii reprezentoval rodák z Horní Krupé Luboš Beran.

Náš reprezentant se zapojil do následujících soutěžních disciplín:

30minutový opis s penalizací 100 úhozů za chybu, také často přezdívaný jako královská disciplína V ní je nejsilnější a nejpočetnější konkurence, soutěž má velmi dlouhou tradici. Nejlépe uspěli právě junioři, kteří obsadili celé stupně vítězů. Málokterému žákovi se podaří po přechodu do juniorské kategorie svůj úspěch obhájit. K naší velké radosti se to podařilo Luboši Beranovi – v Pekingu zlatý žák, letos zlatý junior, a to výkonem 596 hrubých úhozů. Krásnou stříbrnou medaili si odváží Tomáš Portych (Praha, Gymnázium Postupická) s 514 hrubými a bronz Karin Cieslarová výkonem 501 hrubých úhozů.

Korektura textu

Luboš Beran obsadil krásné 5 místo s 186 korekturami, 5 chybami a 16100 body. V tomto případě stačilo o 1 chybu méně a byla by medaile bronzová.

V těsnopisu C-B-A obsadil 2 místo.

Real Time Competition – 5 místo

Multijazyčný opis – 4 místo.

Celkově v kombinaci disciplín obsadil 3 místo mezi juniory.

Krom toho se vyhlašovali výsledky z mezinárodní internetové soutěže, kde Luboš obsadil v opisu 10 min v mateřském jazyce 1. místo a ve vícejazyčném opise 3. místo.

Na vyhlášení výsledků dorazil a s úspěchy našich reprezentantů se seznámil tiskový atašé velvyslanectví ČR v Paříži pan Michal Dvořák. V mailu z 18. července napsal: "Ještě jednou děkuji za Vaše pozvání na slavnostní udílení cen. Pro mě osobně to bylo velmi příjemné setkání s Vašimi kolegy a měl jsem velkou radost z úspěchů českých zástupců v tak velké mezinárodní konkurenci. Patří jim velký dík nejen za dosažené výsledky, ale i za propagaci ČR na mezinárodní scéně."

Na úplný závěr patří poděkování za podporu celé akci Kraji Vysočina, městu Chotěboř a obci Horní Krupá.

Další mistrovství světa bude v roce 2013 v Belgickém Gentu, kde věříme, že Luboš bude opět úspěšný reprezentant našeho kraje i regionu.

Výsledky pariz11.pdf

Zpráva za soutěže (www.zav.cz)

IMG_8354

Sportovní a a turistický projekt - Krkonoše 2011

Studenti OA přesli opět Krkonoše, viz repotáž

Foto a video z Tizsafüredu (projekt 15)

Projekt č. 15 "Výměnný projekt studentů Gymnázia Tizsafüred a OA Chotěboř"  byl doplněn fotogalerií a videm (autor Mgr. P. Pokorný), viz. odkaz

Strana 5 z 6

« 1 2 3 4 5 6 »

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

 • Banner
 • Banner
 • Banner