Obchodní akademie - aktuality

Předávání vysvědčení maturantům

Netradičně v pondělí, 20. června, proběhlo slavnostní předání vysvědčení maturantům.

Fotogaleri z předávání.

 

„Obchodka“ v národním kole statistické soutěže

csu_2Studentky Vyšší odborné školy a Obchodní akademie v Chotěobři – Lucie Vyčichlová a Markéta Žižková (3. ročník OA) – byly pozvány společně s vyučující předmětu Statistika Ing. Janou Scholzovou na vernisáž výstavy národního kola soutěže Nejlepší plakát na téma „Statistika životního prostředí“ konané dne 27. května 2011 ve veřejně přístupných prostorách Českého statistického úřadu. Vernisáž zahájila předsedkyně ČSÚ doc. Ing. Iva Ritchelová, CSc. a prorektor VŠE v Praze doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

Soutěže se účastnilo 4 787 studentů z 30 zemí (např. Kanady, Portugalska, USA, Maďarska, ale také třeba z Etiopie, Pákistánu, Senegalu aj.). Česká republika byla hned po Velké Británii druhou zemí s největším počtem soutěžících.

Do národního kola soutěže postoupily nejlepší plakáty ze školních kol (celkem 46 plakátů, z toho 22 ze základních škol a 24 ze středních škol). Vyhodnocení národního kola se uskutečnilo 17. května 2011 na VŠE.

Plakáty posuzovala odborná komise složená ze statistiků, ekonomů a odborníků na životní prostředí ve složení:

 • prof. Ing. Hana Řezanková, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, katedra statistiky a pravděpodobnosti (předsedkyně poroty),
 • Ing. Petra Kuncová, Český statistický úřad, vrchní ředitelka sekce poskytování statistic-kých výstupů,
 • Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospo-dářská fakulta, pověřená vedoucí katedry ekonomiky životního prostředí,
 • Ing. Vladimír Brůna, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, proděkan Fakulty životního prostředí.

Vítězný plakát z každé kategorie postupuje do mezinárodního finále a bude oceněn a vystaven na 58. světovém kongresu Mezinárodního statistického institutu v Dublinu v srpnu 2011. V obou kategoriích (základní i střední školy) vyhrály plakáty z Ostravy. Oznámena byla pouze tři první místa z každé kategorie.

Do první trojice jsme se sice neprobojovali, ale přesto děkuji za skvěle odvedenou práci nejenom studentkám Lucii Vyčichlové a Markétě Žižkové, které nás reprezentovaly v národním kole, ale i všem sedmi zúčastněným týmům. Předcházející informace svědčí o kvalitě a pracovitosti studentů VOŠ a OA Chotěboř.

Foto:

csu_1.jpg
csu_2.jpg

 

Ing. Jana Scholzová,

Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř

 

 

 

Maturita 2011

A už maturují....

IMG_9004_sm

další foto ve fotogalerii

Poslední zvonění na OA Chotěboř

Studenti v pátek opouštějí školní lavice a budou se připravovat na maturitní zkoušky.

mat4b_sm

Dalsí fotografie

 

Majál(f)es(t)

 

P1010277

Další foto

Program akce:

12.00 průvod masek přes náměstí,
volba krále a královny majálesu,
mač mezi OA a Gymnáziem.

13.00 Liwid

14.30 Madame Butterflay

15.50 Rozhovor s Hugem Pelikánem
(1. ročník)

16.20 Memento Mori

17.20 B-tray taneční skupina

17.50 El´brkas

18.50 Žonglování

19.20 Dukla vozovna

20.20 Street dance

20.50 Fousatej Hat

22.20 Full Stop

23.20 Fire show

23.40 Šatlava

 

 


majalfest_sm

 


 

 

 

 

 

Úspěch studentů VOŠ a OA Chotěboř v Měření úrovně finanční gramotnosti


Během studia na Obchodní akademii získávají naši studenti v odborných předmětech jako je Ekonomika, Účetnictví, Právo, Společenské vědy a Statistika znalosti a dovednosti pro jejich budoucí uplatnění a pro jejich studium na VŠ nebo VOŠ.

Uvědomujeme si, že potřeba dalšího finančního vzdělání je vyvolána rychlým tempem zadlužování obyvatel na jedné straně a agresivním prodejem nových finančních produktů na straně druhé. Život na dluh se stal běžnou součástí života posledních let jak ve světě, tak u nás. Absence obecných znalostí v této oblasti může vést k neracionálnímu rozhodování o přijetí snadno dostupných půjček a úvěrů, či k pořízení nevhodných finančních produktů. Výuku na naší Obchodní akademii rozšiřujeme o informace, které našim studentům umožní lépe se orientovat v problematice peněz a cen a jsou schopni odpovědně spravovat osobní či rodinný rozpočet včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.

Vyhlášení 2. Ročníku soutěže Finanční gramotnost – školní rok 2010/2011 bylo pro naše studenty zajímavou výzvou. Ze školního kola, kterého se zúčastnilo 120 žáků, postoupily 3 nejlepší studentky do okresního kola – Klára Holasová (4.A), Lucie Vyčichlová (3.A) a Kateřina Štěrbová (3.B). Díky výborné spolupráci v týmu, vynikajícím znalostem a rychlostí odpovědí děvčata okresní kolo vyhrála a postoupila do dalšího, tedy do krajského kola. Obrovským překvapením byly výsledky v krajského kola FG, kde naše studentky opět zvítězily a postoupily mezi 14 nejlepších z ČR do celostátního kola. Celostátní kolo proběhlo 4. května 2011 v Kongresovém centru České národní banky prezenční formou za účasti odborné poroty. Účast v celostátním kole a 12. místo je pro naše studentky mimořádným úspěchem.

Všem blahopřejeme. Jako odměnu získá každá z děvčat peněžitý vklad na svůj první bankovní účet.

V Chotěboři, dne 9. 5. 2011

Ing. Hana Chrbolková

 

 

Save the Euro!

neboli „Zachraňte euro“ byl název simulační hry, které se ve dnech 4. -8. dubna 2011 zúčastnilo 7 studentů Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř, 2 studenti Gymnázia Chotěboř a 14 studentů naší partnerské školy - Gymnázia Johannese Keplera z německého Leonbergu.

Vlastní setkání a hra se uskutečnila ve vzdělávací instituci Frankenakademie nedaleko bavorského Bayreuthu. Po ubytování a aklimatizaci v nádherném prostředí bývalého zámku představili jak čeští tak i němečtí studenti svá města, školy a regiony a samozřejmě sebe navzájem. Jako komunikační jazyk sloužila angličtina.

Po úvodu a seznamovacích aktivitách, se rozdělili do dvojic, ve kterých byl vždy zastoupen český a německý student a sami vypracovali shrnutí a prezentace o EU, jejích orgánech, historii a fungování eurozóny.

K ještě lepšímu seznámení pak přispěl středeční výlet do lanového centra Banz, kde si studenti prověřili svoji fyzičku a odvahu. Odpoledne jsme pak mohli obdivovat nádherné středověké měst Bamberg, které je také nazýváno Francký Řím. Město Bamberg jako jedno z mála zůstalo ušetřeno bombardování Spojenců během druhé světové války, a díky tomu se zde setkáváme s něčím, co je v Německu ojedinělé – s původními stopami středověké kultury. Famózní je budova chrámu se čtyřmi věžemi, světoznámá je pak jezdecká socha v životní velikosti „Bamberger Reiter“, která představuje neznámého muže jako ideál středověkého rytíře.

Ve čtvrtek ráno se pokračovalo ve hře. Studenti se nejprve formou přednášek v angličtině dozvěděli, jak funguje eurozóna, jak složitá byla cesta ke společné měně a také co a kdo způsobil dnešní krizi a předluženost některých států v EU.

Po obědě začal summit EU. Každá dvojice studentů zastupovala některý ze států eurozóny – byly zde státy postižené předlužením jako např. Řecko, Irsko, Portugalsko, nebo Španělsko, tak i země, od kterých se především očekávala finanční pomoc – Německo, Francie, Nizozemí nebo Lucembursko. Studenti museli v angličtině nastudovat profil své země a prezentovat svůj postoj k návrhu Evropské komise, týkající se záchranného plánu pro euro. Každá země musela přesvědčovat o svých zájmech, získávat spojence, argumentovat ale i ustupovat ze svých prvotních postojů.

Debaty byly velmi živé, objevovaly se další varianty řešení a kompromis byl v nedohlednu. Záchranný plán ten den sice přijat nebyl, ale členské země se alespoň dohodly na společném postupu řešení krize předlužených zemí. Za zvuku evropské hymny studenti slavnostně podepsali společnou deklaraci, ve které se zavázaly k řešení problému na dalším summitu EU.

Kromě intenzivního tréninku především odborné angličtiny a vyjednávacích schopností, získali studenti mnoho informací o EU a na vlastní kůži zažili, jak těžko se v rámci EU dosahuje kompromisu. Při pátečním hodnocení celé akce studenti konstatovali, že dané téma bylo náročné, ale rozhodně přínosné a velmi aktuální.

Protože jedna role ve hře byla přidělena médiím, vycházely během hry bulvární noviny, které si můžete prohlédnout na webových stránkách VOŠ a OA Chotěboř: www.oachot.cz v sekci Projekty. Najdete zde též fotografie a krátký filmový dokument

Za VOŠ a OA Mgr. Pavel Pokorný, Mgr. Oleg Sejfi

Video z akce: save_the_euro.mp4

Fografie z akce: zde

P1000849

Exkurze na mezinárodním veletrhu fiktivních firem

Dne 30. března 2011 se třídy 3.A a 3.B zúčastnili exkurze, při které navštívily nejen veletrh fiktivních firem.

Jako první jsme všichni zamířili do Národního informačního centra pro mládež, kde nás seznámili s možnostmi studenta po maturitě na střední škole. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací nejen o studiu v tuzemsku, ale i o možnostech studia či práce v zahraničí. Po této poutavé přednášce jsme se všichni odebrali do autobusu, který nás zavezl před Národní technické muzeum, ve kterém jsme mohli vidět spousty „historických pokladů české techniky“. Čas ale neúprosně běžel dál, a tak jsme byli nuceni opustit muzeum a směřovat na Výstaviště v Holešovicích, kde jsme měli vidět to hlavní, tedy Mezinárodní veletrh fiktivních firem. Abych pravdu řekla, první dojem nebyl moc dobrý. Abyste rozuměli, ten den krásně svítilo sluníčko, takže díky skleněné střeše a vydýchanému vzduchu uvnitř areálu jste měli štěstí, když jste neomdleli. Nicméně, bylo to pro nás poprvé, kdy jsme se mohli účastnit něčeho takového. Mluvit se zahraničními studenty v cizím jazyce, podívat se na „konkurenci“ a vůbec uzavřít nějaký ten fiktivní obchod. Ovšem, nalijme si čistého vína, pro některé z nás byla stejně vrcholem celého dne Matějská pouť.

Domů jsme se vraceli unavení, ale s dobrou náladou.

Mistrovství ČR na VOŠ a OA Chotěboř

logo_mr

Propozice a program / Fotogalerie ze soutěže / Video ze soutěže / Startovní listina podle příjmení

Výsledky:

WordProcessing.pdf /    Psaní na klávesnici.pdf

Korektura textu a Záznam mluveného slova

 

Již po devatenácté se setkali žáci středních škol z celé republiky na soutěži v grafických předmětech. Letos klání proběhlo na Vyšší odborné škole a Obchodní akademii v Chotěboři, která poskytla technické a personální zázemí, ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání, sekce Státní těsnopisný ústav, který se podílí na organizaci a přípravě zadání na jednotlivé soutěže. Další spolupořadatelská organizace s dlouhou tradicí je Interinfo ČR, které se podílí na organizaci a hlavně na opravách jednotlivých soutěžních prací. Celá akce se uskutečnila pod záštitou MŠMT, Kraje Vysočina a města Chotěboř.

Ve dnech 28. – 29. dubna 2011 změřilo 90 soutěžících z 56 škol z celé České republiky svoje síly v 5 soutěžních disciplínách. Je třeba dodat, že těchto 90 soutěžících představuje již výběr, který vzešel z krajských soutěží, kde byl stanoven limit pro nominaci na republikové kolo.

Mistrovství bylo slavnostně zahájeno v budově městského kina. Úvodní slovo zaznělo od radního Kraje Vysočiny Ing. Tomáše Škaryda, starostky města Chotěboř Elišky Pavlíkové a zástupce školství Kraje Vysočina Mgr. Petra Adama, dále promluvila ředitelka STÚ Mgr. Renáta Drábová a předseda Interinfo ČR Jaroslav Zaviačič, úvod uzavírala ředitelka školy Ing. Drahomíra Pourová. V krátkém kulturním programu se představila soutěžícím pořádající škola. Všem účastníkům představili studenti školy ve vlastních prezentacích město Chotěboř a svoji školu a doplnili tanečním vystoupením. Studenti z celé republiky měli dále možnost shlédnout film v posluchárně školy, navštívit místní pivovar, absolvovat procházku městem nebo údolím Doubravy, zasoutěžit i v bowlingu. Pochvalovali si i hostitelskou kuchyni.

První soutěžní den se konala nejnáročnější disciplína - wordprocessing. V překladu to znamená profesionální zpracování textu. Tato soutěž se skládá ze dvou částí, z nichž první je zpracování elektronické předlohy do finální podoby rozsáhlého dokumentu, kde soutěžící pracují s obrázky, rozdělují text do kapitol, formátují a upravují s využitím všech nástrojů. Součástí první části je hromadná korespondence. Druhá část spočívá v profesionálních úpravách dokumentu. Opravy soutěžních prací pokračovaly do pozdních nočních hodin. V této disciplíně zvítězil Michal Růžička z gymnázia Hustopeče před Romanem Pomykaczem z OA Český Těším a Martinou Vilímkovou z OA Hovorčovické Praha.

V pátek následovaly další soutěžní disciplíny. Tradičně nejvíce obsazená disciplína psaní na klávesnici s 37 soutěžícími představovala největší konkurenci. Želízkem v ohni a favoritem pořádající Obchodní akademie Chotěboř byl Luboš Beran, který potvrdil svoji roli favorita a zvítězil výkonem 5106 hrubých úhozů, což byl jediný výsledek přes 5000, čistých 486 úhozů za minutu. Na druhém místě se dle očekávání umístila Karin Cieslarová z gymnázia Karviná se 446 čistými úhozy. Na třetím místě Mai Duc Anh z gymnázia Cheb se 434 úhozy. Pro naši školu je potěšující i umístění studentky teprve 1. ročníku Kateřiny Kučerové, která se umístila sice na 36 místě, ale její výkon 305 čistých úhozů je příslibem do budoucna.

Soutěž korektura textu měla 23 soutěžících, ze kterých soutěžní zadání sedlo nejlépe Michalu Růžičkovi z gymnázia Hustopeče, který zvládl za 10 minut 199 korektur s 5 chybami a získal 18650 bodů, na druhém místě skončil Luboš Beran se 179 korekturami, 11 chybami a 15150 body. Na třetím místě skončil David Křenek z OA a VOŠ Valašské Meziříčí se 160 korekturami, 6 chybami a 14500 body.

Zvláštní postavení má mezi disciplínami záznam mluveného slova. Počet soutěžících, celkem 6, by mohl přivádět na myšlenku, že je to nezajímavá disciplína, ale pravda je ta, že je tak náročná, že ji zvládne jen ten nejlepší písař a zároveň musí být schopen vnímat a pamatovat si slova ze zvukového záznamu. Nejlepší výkon patří Karin Cieslarové z gymnázia Karviná, která dle pravidel zachytila 6 minut s 28 trestnými body, na druhém místě pak Barbora Stejskalová z gymnázia Rožnov pod Radhoštěm se 6 minutami a navíc jednou trestnou minutou (29), třetí skončil opět náš Luboš Beran s 5 uznanými minutami a 20 trestnými body a stal se tak nejúspěšnějším soutěžícím z Kraje Vysočina se sbírkou tří medailí. Další speciální postavení měla stenotypistika, která měla pouze jedinou soutěžící.

Co dodat na závěr?

Blahopřejeme všem účastníkům za vynikající výsledky.

Je potěšující, že mladá generace má zájem a chce měřit své síly v disciplínách, kde je třeba pilnost, pracovitost, přesnost a koncentrace.

Jako každá soutěž i tato byla velice náročná na přípravu a organizaci. Je třeba poděkovat všem zaměstnancům školy, kteří věnovali svůj čas a energii přípravě a vlastní realizaci. Poděkování patří všem organizátorům za zdárný průběh, za finanční a další formy podpory všem dárcům.

Do dalšího, tentokrát jubilejního 20. ročníku přejeme dalším organizátorům vše dobré.

Mgr. Rudolf Stára

VOŠ a OA Chotěboř


img025

img026

 

img027

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost – výsledky školního kola

Vyučující odborných ekonomických předmětů jsou přesvědčeni, že je potřebné našim studentům předat co nejvíce praktických informací z oblasti financí. Proč je finanční gramotnost nezbytná pro život stejně jako gramotnost, tj. čtení a psaní? Protože právě chybějící základy finanční gramotnosti způsobují, že lidé nevědí, jak hospodařit s penězi, jak je získat a udržet. Řada lidí se zadlužuje a předlužuje, což následně končí osobními, pracovními a rodinnými tragédiemi. A přitom stačí tak velmi málo, např. aby lidé věděli, co si mají lidé ohlídat, co nemají podepisovat pod vidinou snadné půjčky  ,,bez záruky„ či dokonce s „ dárkem“. Finanční gramotnost je v každé době základní znalostí úspěšného občana v době konzumní společnosti, ale hlavně v době finanční krize se její důležitost dramaticky zvyšuje a nezbytnost finanční gramotnosti se stává základní životní nutností a potřebou občana.

Naši studenti zapojením do celostátní soutěže FG si mohli ověřit znalosti získané studiem, převzatými zkušenostmi od rodičů, ale i uplatněním vlastní inteligence. To považujeme za hlavní přínos této soutěže.

Ve školním kole se zúčastnilo dobrovolně 120 našich studentů, tj. 74 %  z celkového počtu studentů

OA. 100 % účast měla třída 4. A, 94 % účast třída 3. A, 86 % třída 2. B, 79 % třída 1. A, 71 % třída 3.B, 50 % třída 2. A  a 16 % třída 4. B.

 

V pořadí tříd nejlepšího umístění dosáhla třída 4. A.

Pořadí jednotlivců:

 1. Vyčichlová Lucie – 3. A
 2. Křesťanová Iva – 1. A
 3. Štěrbová Kateřina – 3. B
 4. Holasová Klára – 4. A
 5. Sokolová Hana – 4. A
 6. Dočkal Michal – 4. A

Blahopřejeme a  postupujícím studentům do okresního kola přejeme hodně úspěchů.

Strana 6 z 6

« 1 2 3 4 5 6 »

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

 • Banner
 • Banner
 • Banner