Přijímací řízení

.

Informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce
o studiu na OA Chotěboř


Tyto stránky se od 09/2014 neaktualizují

Nové stránky školy naleznete na www.oschot.cz


Základní informace o přijímacím řízení ke studiu na středních školách
ve školním roce 2013/2014


Termíny přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení

1. termín 22. dubna 2014 v 8.30 h

2. termín 24. dubna 2014 v 8.30 h

 

2. kolo 7. května 2014

Celkové výsledek po 2. kole pz2014_2.pdf


3. kolo se bude konat 20. května 2014

přihlášky do 13. května 2014 - informace na telefonu 734 693 681


4. kolo se bude konat 27. května 2014

přihlášky do 20. května 2014 - informace na telefonu

5. kolo se bude konat 26. června 2014

přihlášky do 19. června 2014 - informace na telefonu

6. kolo se bude konat 11. září 2014

přihlášky do 4. září 2014

7. kolo se bude konat 30. září 2014

přihlášky do 23. září 2014


Vážení rodiče, vážení uchazeči,

vzhledem k tomu, že na ZŠ probíhá předávání informací o budoucnosti středních škol v Chotěboři, což se týká i naší školy, považuji za správné, abych vám informaci podala já.

Spojování VOŠ a OA Chotěboř a SOU technického Chotěboř do vzdělávacího centra ekonomických a technických oborů je vyvoláno snahou udržet stávající vzdělávací nabídku v Chotěboři. Toto je jediný důvod. Kraj Vysočina totiž v únoru letošního roku přišel se záměrem vytvářet centra technického vzdělávání ve velkých městech, a tak by se mohlo v budoucnu stát, že bychom v Chotěboři o některé obory přišli.

Změny, které proběhnou, se nebudou týkat obsahu studia žáků obchodní akademie, pouze se rozšíří název přidáním SOUt, budou se týkat jen majetkových a provozních podmínek. Ani po změně se na obchodní akademii nebude nic měnit na stávající výuce, učitelích, aktivitách, výuka OA zůstane ve stejné budově, stejném rozsahu.

Jakmile dojde k tomu, že budou zahájeny přípravné práce a začnou se rýsovat konkrétní výstupy, budeme průběžně poskytovat informace na webových stránkách.

V případě zájmu o jakékoli informace se můžete kdykoli dotázat přímo vedení školy telefonicky nebo mailem.

 

Krásné dny
Ing. Pourová Drahomíra, ředitelka školy


plakat_oa_2012

PLAKÁT 2014

Film Jeden den na OA (80 MB)

NEWSLETTER 3
NEWSLETTER 4
NEWSLETTER 5

Důležité informace pro žáky VOŠ a OA Chotěboř:

 • přijímací zkoušky děláme formou velmi jednoduchého testu – jeho vzor je na webových stránkách, nikomu nedělají potíže
 • maturitní zkoušky zvládají naši žáci s výsledky na úrovni gymnázia – loni z AJ lepší, jen z MAT horší
 • konkurenční výhodu mají naši absolventi v možnosti získat certifikáty – z AJ, NJ, IT, nejrozšířenější účetní program Pohoda, mezinárodní „Podnikatelský řidičák“ a možnost stáží pro získání praxe
 • projekty, soutěže, výjezdy do zahraničí, připravujeme krátkodobé zahraniční stáže
 • možnost prohlídky školy kdykoli po předchozí telefonické domluvě
 • v budově školy je jídelna s bufetem, tělocvična, studovna, počítače s volným přístupem k internetu (na Facebook apod.), odpočinkové místnosti, Domov mládeže – i krátkodobé nebo sezonní ubytování.

Hledejte nás i na facebooku

Návrat k přijímacím zkouškám

Letos se opět konají v různé podobě přijímací zkoušky na středních školách s maturitními obory. Důvodem je, že kraje jako zřizovatelé oslovují školy, aby se k přijímacím zkouškám navrátily.

Jaká bude přijímací zkouška na OA Chotěboř

Přijímací zkouška nebude posuzovat konkrétní znalosti žáků z CJL a MAT. Bude zjišťovat orientaci a předpoklady pro studium formou jednoduchého testu základních znalostí, získaných na ZŠ. Obavy z testu hodláme rozptýlit tím, že dáme uchazečům k dispozici ukázku testu na webových stránkách. Rovněž je možné si v rámci Dne otevřených dveří  ukázky testu vyzvednout v papírové podobě a případně zkonzultovat potřebné.
První kolo přijímacího řízení na OA Chotěboř bude od 22. do 30. dubna 2014, podle potřeby budou vyhlášena další kola.


Pravidla přijímacího řízení

Pravidla přijímacího řízení na střední školy jsou stanovena školským zákonem a vyhláškou 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

Kde vzít přihlášku

Součástí přihlášky jsou doklady

 • vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč plnil povinnou školní docházku
 • rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění
 • posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo znevýhodnění

Dále doklady související s kritérii přijímacího řízení

 • výsledky v odborných soutěžích

Doklady v přihlášce ověří škola, zdravotní posudky příslušné zdravotnické zařízení.

Zdravotní způsobilost pro OA

Nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků (omezení 28).

Rozhodnutí o přijetí

Ředitelka školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů od konání přijímací zkoušky, stanoví pořadí podle kritérií a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Od letošního roku podle nového školského zákona se tedy neodesílá rozhodnutí o přijetí. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn  ve vývěsce školy a na webových stránkách. Zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení se považují rozhodnutí za oznámená.
Rozhodnutí se odesílá jen pokud by nebyl uchazeč přijat. Pokud nelze rozhodnutí doručit, po 5 pracovních dnech je považováno za doručené. Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od doručení do rukou ředitelky školy.
Uchazeč musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané škole odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Neodevzdá-li uchazeč zápisový lístek, nemůže být přijat ke vzdělávání. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Uchazeči budou přijímáni v pořadí, které bude určeno následujícími kritérii:

 • Průměrný prospěch ze ZŠ, který se vypočítá jako prostý aritmetický průměr z prospěchu za 1. pololetí 8. třídy, 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ. Celkem maximálně 60 bodů (průměr 1,0 bude ohodnocen 60 body až průměr 2,5 jedním bodem)
 • Výsledky přijímací zkoušky formou vstupního testu základních vědomostí (20 otázek), celkem maximálně 60 bodů
 • Uchazeč, který dosáhne celkového počtu 120 bodů, bude v pořadí na 1. místě a dále bude pořadí sestupně pokračovat
 • Pokud získá více uchazečů stejný počet bodů, budou řazeni hodnocením podle následujících kritérií: ZPS, umístění v soutěžích a olympiádách, průměr známek z matematiky, češtiny, jazyků
 • Pokud student neuspěje v testu, může týž den vykonat pohovor před komisí stanovenou ředitelkou školy
Vzorový vstupní test základních znalostí pz2011test.pdf , prij2012.pdf , pz2013.pdfV Chotěboři dne 20. října 2013

Ing. Drahomíra Pourová, ředitelka školy

Kalendář akcí

leden 2018 únor 2018 březen 2018
po út st čt so ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Kontaktní informace

Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř

Mapa Na Valech 690
583 29 Chotěboř
kancelář: 569 624 106
skola@oachot.cz

Další kontakty

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

 • Banner
 • Banner
 • Banner