Přijímací řízení na VOŠ

Tyto stránky se od 09/2014 neaktualizují

Nové stránky školy naleznete na www.oschot.cz

 

Termín přijímacího řízení:
 • 1. kolo - Čt 19. 6. 2014 (přihlášky do 30. 5. 2014)
 • 2. kolo - 26. srpen 2014 (přihlášky do 18. 8. 2014)
 • 3. kolo - 11. září 2014 (přihlášky do 8. 9. 2014)
 • 4. kolo - 29. září 2014 (přihlášky do 19. 9. 2014)

Pokud bude v prvním kole přijímacího řízení na dálkové studium podáno méně než 25 přihlášek na obor, budou přihlášky převedeny do druhého kola.

V denní formě pro letošní školní rok otevřeme následující obory: Řízení bezpečnosti práce


V dálkové formě se pro letošní školní rok nebudeme otevírat žádný obor z důvodů nedostačujícího počtu přihlášek

plakat_vos_2013

Propagační leták

NEWSLETTER7.pdf

Přihláška se podává na tiskopise prihlaska_vos14.doc

 1. Nedílnou přílohou přihlášky je notářsky ověřená kopie maturitního vysvědčení. Studenti, kteří maturují ve školní roce 2013/2014 tuto kopii dodají v den přijímacího řízení.
 2. Nesmí chybět IZO střední školy (pokud již střední škola neexistuje nebo se stala součástí jiné školy, IZO nevyplňujte).
 3. Uchazeči o denní studium uvedou na přihlášku jazyk, který budou studovat jako první cizí jazyk (pokročilí).
 4. Uchazeči o dálkové studium uvedou jazyk, který budou studovat jako hlavní (AJ nebo NJ). Jako druhý jazyk nabízíme kromě AJ a NJ také ruský jazyk (otevřeme v případě dostatečného počtu zájemců).
 5. Přítomnost při přijímacím řízení (denní studium) - uchazeči o dálkové studium se nemusí dostavit k přijímacímu řízení - rozhodnutí o přijetí obdrží poštou.
 6. Uchazeče o studium přijímáme bez přijímacích zkoušek.
 7. Na VOŠ je možné také přijímání do vyššího ročníku, pokud uchazeč již absolvoval studium nebo jeho část na této nebo jiné VOŠ nebo VŠ. Doložená část studia se uznává, případné odlišnosti se řeší rozdílovými zkouškami. Případné neukončené studium je tak možné zhodnotit. Je tím umožněno zkrácení studia při získání všech poznatků a stejném uplatnění.
 8. Absolventi mohou získat titul Bc. ve zkráceném studiu na státní VŠTE České Budějovice.
Kritéria pro přijetí:
 • úspěšné absolvování maturitní zkoušky,
 • návaznost alespoň v jednom jazyku (ANJ, NEJ).
Pro zájemce o studium otevíráme v souladu se současnými trendy, uplatňovanými v rámci našeho hospodářství i v EU, následující obory:


Z nabízených oborů otevřeme letos obor (obory) s největším počtem přihlášek (viz v úvodu)

Obory jsou ukončeny titulem DiS. a titul Bc. je možno získat v návazném zkráceném studiu na vysoké škole.

Předností studia je možnost získat současně s ukončením studia certifikáty M-BOZP- junior, M-EMS – junior a QM - junior, bližší o těchto certifikátech zde.

Během studia škola ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina umožní studentům získat odbornou způsobilost v požární technice formou zkoušky (v souladu s přílohou č. 3 k vyhlášce č. 246/2001 Sb.), kde mohou získat certifikát technik PO, nebo odborně způsobilá osoba v PO. Oba certifikáty jsou předpokladem pro provozování činnosti v oblasti PO.

Studium jazyků umožní přípravu na certifikát PET – základní úroveň a certifikát BEC – obchodní angličtina a němčina, praktické zkušenosti získají na zahraničních výměnách, připravují se odborné stáže v zahraničí.

Rozsah výuky IT odpovídá požadavkům certifikátu ECDL.

Ke studentům bude uplatňován individuální přístup. Studium je i velice dobrou přípravou pro VŠ.

Uplatnění absolventů je možné ve firmách i jako OSVČ ve všech oborech a odvětvích národního hospodářství. Vyplývá to z legislativních požadavků kladených na zaměstnavatele.

Administrativní poplatek: 300 Kč složenkou, při převodu z Vašeho účtu na GE Money Bank -203269229/0600, uveďte své rodně číslo jako variabilní číslo

Školné: podle vládního nařízení č. 153/1966 je stanovena částka 3 000 Kč za rok splatná ve dvou splátkách (říjen a únor)

Ubytování: dvoulůžkové pokoje (informace o ubytování: 734 693 683734 693 683 )

Stravování: škola zajišťuje celodenní stravování v budově školy


Kalendář akcí

leden 2018 únor 2018 březen 2018
po út st čt so ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Kontaktní informace

Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř

Mapa Na Valech 690
583 29 Chotěboř
kancelář: 569 624 106
skola@oachot.cz

Další kontakty

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

 • Banner
 • Banner
 • Banner