Pro studenty

Ukázky testů

Doporučené vstupní vědomosti pro úspěšné zvládnutí dálkového studia (postupně budeme doplňovat další předměty):

Matematika

Německý jazyk

Německý Jazyk - ukázkový test a klíč

Anglický jazyk - test

Anglický jazyk - klíč

Pozn. k  Anglickému jazyku:

Studium angličtiny je zaměřeno na obchodní a odbornou angličtinu. Výuka probíhá formou konzultací, které se konají přibližně 1x za 2 týdny.

K výuce jsou používány učebnice obchodní angličtiny na úrovni A2-B1 (dle Společného evropského referenčního rámce SERR).

Předpokládáme, že student, který chce úspěšně složit závěrečnou zkoušku z cizího jazyka, by na začátku studia měl prokázat znalost obecné angličtiny na úrovni A2.

Pro představu uvádíme přibližný obsah učiva, které by měl uchazeč znát dříve, než zahájí dálkové studium:

Vybíráme z běžně používaných učebnic:

1) Učebnice Angličtina pro samouky, Dr. Ludmila Kollmanová, Leda 1999, 1. až 13. lekce

2) Učebnice New Headway Elementary, Liz and John Soars, Oxford, 1. až 12. lekce

3) Učebnice Time to Talk, Sarah Peters, Tomáš Gráf, 1. díl

Uchazeči o dálkové studium na Vyšší odborné škole v Chotěboři mohou navštěvovat přípravný kurz anglického jazyka, který pořádáme ve školním roce 2007 v termínu od dubna do konce června.

(V následujícím roce bude přípravný kurz probíhat pravidelně od ledna do června).

Případní zájemci o jazykovou přípravu mohou kontaktovat Mgr.Šárku Sejfi na e-mailové adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

V jednoduchém rozřazovacím testu si nyní můžete prověřit vaši aktuální znalost angličtiny.

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

  • Banner
  • Banner
  • Banner