Pro studenty

Náležitosti Zprávy z praxe 2014

Náležitosti Zprávy z praxe

školní rok 2013/2014
Termíny spojené s odbornou praxí

19.- 23. 05. 2014Výběru organizace,  a vyzvednutí smlouvy (2x)
( 4. 4. 2014)
Odevzdání jednoho výtisku smlouvy podepsaného oběma stranami (18. 4. 2014)
Seznámení s osnovou praxe a požadavky pro zpracování zprávy z praxe ( 9. 5. 2014)
Odevzdání zprávy z praxe Ing. Chrbolkové, docházku a hodnocení praktikanta p. Vaňkovi ( 26. 5. 2014)Náležitosti Zprávy z praxe


1. Formální náležitosti1.1 Vypracovaná Zpráva z praxe musí být vytištěna, uložena v deskách - po kontrole bude vrácena

( rozsah 3 stránky, nezapočítává se titulní stránka)
2. Obsahové náležitosti2.1 Charakteristika podnikuPopsat způsob založení podniku a údaje zapsané v obchodním rejstříku(PO)
nebo v živnostenském rejstříku( FO). Stručně popište historii organizace, předmět činnosti.
Nakreslete organizační strukturu podniku, a od  kdy je platná.


2. Vykonávané činnosti v průběhu praxe podle osnovy a podle možnosti

útvary podnikových činnosti
personalistika a mzdy, zásobování a sklad.evidence, prodej, marketing

vyhotovování prvotních dokladů ( vlastní výběr)


vlastní zhodnocení praxe ( vlastní teoretické znalosti a skutečné podnikové činnosti)

návrh tématu pro zpracování odborné práce ve 4.ročníku

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

  • Banner
  • Banner
  • Banner