Úspěchy studentů

Na této stránce vás budeme informovat o aktivitách, ve kterých naši studetni získali přední příčky.
 

Finále soutěže ve FG

Ve středu 2. dubna 2014 jsme se zúčastnili celostátního kola ve FG v Praze. Soutěž moderoval p. Černý z Českého rozhlasu, žáci ze ZUŠ Praha 2 nám připravili hudební program, ale hlavním zážitkem pro nás byla osobní účast a povzbudivá slova guvernéra ČNB p. Miroslava Singra.

Z každého semifinálového kola postupovaly dva nejlepší týmy do vlastního finále. Bohužel ve své skupině jsme skončili na 5 místě. Škoda – finanční odměna pro vítěze byla velmi lákavá. Přejeme našim spolužákům, aby v příštím roce dosáhli alespoň stejného úspěchu jako náš tým a postoupili opět do velkého finále.

IMG_1412

Postupujeme do celostátního kola Soutěže Finanční gramotnosti

fg

I v letošním roce se většina našich žáků zúčastnila školního kola Soutěže Finanční gramotnost. Problematika financí se ve škole vyučuje v předmětu Ekonomika. Získané znalosti mohou žáci nadále rozvíjet a naučí se také pracovat s informacemi, které jsou nezbytné pro jejich uplatnění v praxi i jejich soukromém životě. Otázky v soutěži FG byly vybrány ze široké oblasti financí: bankovní služby, platební karty, úvěry, RPSN, rodinný rozpočet, spoření, ochrana spotřebitele, investování atd. Tři nejlepší studenti OA pokračovali v okresním kole soutěže. První místo jim zajistilo postup do krajského kola, ve kterém také prokázali výborné znalosti a zvítězili. Po třech letech se podařilo našim žákům zopakovat velký úspěch v soutěži FG v roce 2011,    a postupují do finálového kola, které se koná 2. dubna 2014 v Praze v historickém areálu EMAUZY  - refektář, za účasti 14 týmů – vítězů krajských kol.

Blahopřejeme a přejeme týmu Obchodní akademie ve složení Lenka Málková ( 2.A ) , Kristýna Mlynarovičová( 2.A ), Jiří Dusík(4.A) a Gabriela Doležánová ( 4.A ) co nejlepší výsledek v tomto velmi náročném ,, souboji „.

Ing. Hana Chrbolková

Krajská soutěž v grafických předmětech

krajgraf14

Soutěžní družstvo VOŠ a OA ve složení Anna Vaňková, Andrea Hospodková, Kateřina Klementová a Dita Jančová se zúčastnilo dne 18. března 2014 krajského kola soutěže v grafických předmětech. Pořadatelem byla Obchodní akademie Pelhřimov a soutěží se zůčastnili žáci z 10 středních škol Kraje Vysočina. Soutěž se konala pod patronací Národního ústavu pro vzdělávání, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Kraje Vysočina. Soutěžilo se ve 4 disciplínách – opis textu, korektura textu, wordprocessing a záznam mluveného slova. Diplomy a cenami byli odměněni žáci čtyř středních škol a je potěšující, že ani naše škola tentokrát neodjela s prázdnou. V disciplíně wordprocessing obsadila naše studentka Anna Vaňková krásné třetí místo. V disciplíně opis textu všechny naše studentky měly výkony přesahující 300 čistých úhozů. V rámci doprovodného programu navštívili soutěžící Muzeum rekordů. Diplomy předala radní Kraje Vysočina Jana Fialová.

Blahopřejeme.

Odkazy:

http://www.kr-vysocina.cz/v-krajske-soutezi-v-grafickych-predmetech-jednoznacne-kralovali-studenti-gymnazia-a-sos-telc/d-4057377/p1=58937

Foto:

krajgraf14.jpg

krajgrag14.jpg

dipl_kraj14.pdf

IMG_2195.jpg

IMG_2202.jpg

SAPERE - úspěch v krajském kole

sapere

Jak obtížná mohou být pravidla zdravého životního stylu si na vlastní kůži vyzkoušeli studenti druhého ročníku Vyšší odborné školy a Obchodní akademie v Chotěboři, kteří se zapojili do evropského projektu „SAPERE – vědět, jak žít“.

SAPERE je mezinárodní nezisková organizace, jež je zastoupena na území České republiky prostřednictvím společnosti Cofet a.s., která letos pořádá již 4. ročník soutěže pro žáky základních a středních škol, zaměřené na zdravý životní styl. V online soutěži studenti odpovídají na otázky, týkající se životního prostředí a zásad ekologie, zdravé výživy, pohybu jako součásti zdravého životního stylu, zdravovědy a prevence nemocí. Vítězný tým Obchodní akademie ve složení Kristýna Mlynarovičová, Renata Marková a Lenka Málková obsadil v okresním kole 1. místo a postoupil tak do krajského kola. Zde se děvčata umístila na 3. místě. K tomuto výsledku jim srdečně blahopřejeme.

Věříme, že zásady zdravého životního stylu dokážou studenti realizovat nejen v soutěži, ale především v každodenním životě.

Pokud si také chcete vyzkoušet vaše znalosti z oblasti životního stylu a výživy, navštivte webové stránky projektu www.saperesoutez.cz, kde je k dispozici malý zkušební test s okamžitým vyhodnocením.

 

Mgr. Šárka Sejfi
VOŠ a OA Chotěboř

Soutěž Finační gramotnost

Připomínáme soužež pro studenty OA ve Finanční gramotnosti

www.fgsoutez.cz

Vstup do soutěže/II. kategorie

Heslo: 582ccbcfdc3e

„Obchodka“ v národním kole Mezinárodního projektu statistické gramotnosti

(Mezinárodní soutěž o nejlepší statistický plakát)

Studentky Vyšší odborné školy a Obchodní akademie v Chotěboři Ivana Křesťanová
a Petra Vosičková (3. ročník OA) se v měsíci březnu 2013 zúčastnily národního kola statistické soutěže o nejlepší statistický plakát, který měl být vytvořen na téma „Zemědělství“.

Do národního kola soutěže postoupily nejlepší plakáty ze školních kol (celkem 37 plakátů, z toho 12 ze základních škol a 25 ze středních škol). Vyhodnocení národního kola se uskutečnilo 6. března 2013 na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Plakáty posuzovala odborná komise ve složení:

-      prof. Ing. Hana Řezanková, CSc., předsedkyně poroty (VŠE v Praze, Fakulta informatiky
a statistiky, katedra statistiky a pravděpodobnosti),

-      Ing. Vladimír Brůna (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem),

-      Bc. Michal Novotný (Český statistický úřad, odbor vnější komunikace),

-      Ing. Renata Vodičková (Český statistický úřad, odbor zemědělství).

Naše studentky se dostaly se svým plakátem na téma „Ekologické zemědělství“ mezi prvních 12 týmůcelé České republiky a zároveň obdržely certifikát za účast v národním kole soutěže. Předcházející informace svědčí o kvalitě a pracovitosti studentů VOŠ a OA Chotěboř.

Studentkám Ivaně Křesťanové a Petře Vosičkové blahopřeji a zároveň děkuji za reprezentaci školy a města Chotěboř.

Ing. Jana Scholzová

stat_plak13

plakat_ekologicke_zemedelstvi

 

Krajská soutěž v grafických předmětech


Dne 19. 3. 2013 Gymnázium a SOŠ Telč hostila zástupce středních škol Kraje Vysočina. Naši školu reprezentovali studenti druhého ročníku ve složení - Anna Vaňková, Kateřina Klementová, Andrea Hospodková a Jana Parůžková. Nejlépe se umístila Anna Vaňková, která obsadila 3. místo ve wordprocessingu a 5. místo v korektuře textu. Ostatní soutěžící se svými výkony umístili na pěkných pozicích.
Děkujeme za reprezentaci školy.

IMG_2849

IMG_2858.jpg

IMG_2846.jpg

Úspěch pro VOŠ na týdnu FM

Velký úspěch zaznamenala VOŠ Chotěboř na Týdnu Facility Managementu 2012.

Ředitelka školy zde odbržela cenu FM Awards za založení prvního uceleného oboru FM v českém školství,

blíže ve. videoreportáži (stopáž cca 5.00-5.20)

IMG_2919

ifma_oceneni

Co je Facility management?

 

Jak k tomu došlo?

Letos 3.září 2012 proběhlo slavnostní zahájení nového oboru Facility management na VOŠ a OA Chotěboř za účasti garanta oboru ing. Ondřeje Štrupa, představitelů Kraje a města, učitelů a studentů, kteří převzali pamětní list.

Mohlo by se zdát, že bude následovat rozběh studia a vše se transformuje do tradičního studijního schématu a tím to končí. Není tomu tak.

Facility management na VOŠ Chotěboř není tradiční obor, protože je to první ucelené vzdělávání svého druhu v ČR. Dosud se v naší republice vyučuje problematika Facility managementu na ČVUT pouze jako předmět na stavební fakultě, z pohledu technického na VŠB v Ostravě a částečně na soukromé VŠ v Olomouci. Toto si plně uvědomují a oceňují lidé pohybující se v FM a důsledkem toho bylo začlenění vzniku oboru do oceňování projektů roku 2012.

Na slavnostním galavečeru mezinárodní konference Týden FM 2012 v Praze v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně jsem převzala zvláštní cenu představenstva odborné poroty IFMA (mezinárodní asociace Facility managementu) za úsilí při zavedení prvního uceleného vzdělávání Facility managementu v ČR.

Atmosféra galavečera byla úžasná. Hlavní ale bylo, že velké množství lidí zjistilo, kde je Chotěboř, že v ní existuje VOŠ, která vždy reaguje na potřeby praxe a nabízí potřebné lukrativní a velmi dobře uplatnitelné obory. Nejprve to bylo Pojišťovnictví, poté Řízení a zabezpečování jakosti, Řízení bezpečnosti práce a nyní je to Facility management. Podstata toho, že se nyní tento obor raketově rozvíjí je v tom, že je možno v dosavadních postupech v zabezpečování podpůrných služeb vytvořit a zavést systém a tím uspořit náklady a zlepšit celkový chod firmy i pracovní podmínky. (více na www.oachot.cz)

V průběhu galavečera celá řada lidí – manažerů firem v FM, novinářů, vysokoškolských učitelů – za mnou přicházela buď s otázkou, kde je Chotěboř nebo pátrali v paměti, jestli zde nemají kořeny, případně že zde mají chalupy apod. a také hlavně s nabídkou spolupráce a publicity. To je důležité především proto, že studenti budou mít možnost dělat praxi v renomovaných firmách, chodit na exkurze do firem a budov, které jsou postavené a organizované v součinnosti s FM. Prostřednictvím našich absolventů se tak dostane péče o lidi, majetek a prostředky v organizacích a firmách na kvalitativně vyšší úroveň a zároveň sníží náklady i mimo velká města a naopak oni mají perspektivu zajímavého a slušně placeného zaměstnání.

Ing. Drahomíra Pourová, ředitelka školy

 

 

Zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob

k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb.

Ve dnech 24. – 27. září proběhl na Vyšší odborné škole a Obchodní akademii třídenní vzdělávací kurz k získání odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Celá akce byla uskutečněna ve spolupráci školy a ROVS (Rožnovský vzdělávací servis), která již trvá řadu let. Účastníci tohoto vzdělávacího kurzu si pod vedením zkušeného lektora pana Mgr. Jaroslava Bráchy z ROVS zopakovali jednotlivá témata z oblasti BOZP.

Kurzu se zúčastnilo 11 účastníků z řad bývalých studentů a současných studentů dálkového studia, kteří splňují zákonné požadavky vzdělání a praxe (absolventi střední školy min. 3 roky praxe v oboru nebo absolventi VŠ 1 rok praxe).

Zkouška byla završením přípravy během studia oboru BOZP a intenzivního kurzu. Vlastní zkoušky se zúčastnilo 8 frekventantů. Zkouška se skládá z písemné části v podobě testu a z ústní části před odbornou komisí. Kvalitu našich studentů a absolventů dokazují výsledky zkoušky, kterou zvládlo všech 8 uchazečů. Tak získali osvědčení k výkonu profese, zároveň se stali osobami odborně způsobilými v prevenci rizik. Tento certifikát je nutností pro získání živnosti vázané pro podnikání v oboru.

Blahopřejeme všem úspěšným uchazečům a věříme, že se tato akce stane tradicí na škole.

IMG_3499

 

Student VOŠ Chotěboř složil zkoušku BEC

P1030049_finV prvním semestru druhého ročníku VOŠ Chotěboř jsme byli seznámeni s možností připravit se na splnění mezinárodní Cambridgeské zkoušky z obchodní angličtiny na úrovni B1. Na VOŠ se odborná angličtina a němčina vyučuje a navíc vyučující vedou přípravu na certifikáty pro OA i VOŠ. Po krátké úvaze a prodiskutování věci s mým hlavním sponzorem, mým otcem, jsem se rozhodl tuto zkoušku podstoupit. Hlavním důvodem byl celkový zájem o tento jazyk, ale i fakt, že je pouze několik lidí v okrese, kteří skládali zkoušku se mnou a kteří se mohou pochlubit stejným certifikátem, kterým nyní disponuji i já. Další nespornou výhodou byla zmíněná běžná výuka angličtiny ve škole, vedená panem magistrem Olegem Sejfi, tím pádem nebylo potřeba navštěvovat další nákladné přípravné kurzy. Začátkem druhého semestru jsme se po konzultaci s panem Sejfi dohodli, že jsem připraven tuto zkoušku podstoupit. Nějaký čas po poslání přihlášky mi byly zaslány informace o zkouškách plánovaných v budově British Council v Praze 1 k datu 6. 6. 2012.

V den zkoušky jsme na dané místo docestovali autobusem a posléze metrem – byl to nejjednodušší a zároveň nejméně nákladný způsob dopravy. Zkoušky jako takové byly rozděleny do čtyř testovaných dovedností potřebných k úspěšnému dokončení. Z mého hlediska nejtěžší z nich byl úkol napsat formální dopis. Nicméně všechny úkoly se mi podařilo splnit s celkovým úspěchem 88%, což mi stačilo na hodnocení „Prospěl s vyznamenáním“

Pokud jsem si odnesl nějaké poznatky, tak hlavně to, že zkouška nebyla zase tolik obtížná, jak jsem se původně domníval a určitě bych ji doporučil i ostatním studentům, kteří jsou stejně připravováni jako já..

Libor Tecl,
student 3. ročníku VOŠ Chotěboř,
obor Řízení bezpečnosti práce

 

 

Talent vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny

Dne 22. června proběhlo ve Žďáře nad Sázavou udílení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny. Žáci a studenti byli oceňováni v humanitním, uměleckém, přírodovědném, technickém a sportovním oboru. Naše škola měla zastoupení v oboru technickém, do kterého byl nominován Luboš Beran, který se později stal i celkovým vítězem tohoto oboru a kategorie. Všichni nominovaní získali jednorázové stipendium. Vítěz daného oboru a kategorie navíc desetiměsíční stipendium.

ZAV Jihlava 2012

Soutěž talentů 1. ročníků v grafických předmětech - ZAV Jihlava 2012
Stalo se tradicí ke konci prvního ročníku zjistit, kdo je talentem mezi žáky středních škol. Naše škola dosahuje stabilně vynikajících výsledků, což opět potvrdilo družstvo ve složení Andrea Hospodková, Kateřina Klementová, Anna Vaňková a Lucie Vaňková. Mezi 50 účastníky ze 17 škol z celé republiky družstvo obsadilo krásné 6. místo. Nejlépe se umístila Andrea Hospodková v disciplíně opis 10 min s penalizací 100, kde obsadila 4. místo s 3 341 čistými úhozy za minutu. Věříme, že tyto krásné výsledky jsou příslibem do budoucna.
Výsledky: zav12.xls

10. ročník mezinárodní internetové soutěže

Již podesáte se pořádala soutěž pod patronací mezínárodního sdružení Intersteno. Naši školu reprezentoval Luboš Beran v sekci opis v národním jazyce, zde obsadil výkonem 600 úhozů za minutu 4 místo v juniorské kategorii. Dále pak 1 místo v multijazyčném opise, kde psal v 15 jazycích s celkovým součtem 51361 bodů, také v kategorii junior. Výsledky jsou uveřejněny na stránkách www.intersteno.org.

beran_mezinarodni_Intersteno_diplomy_2012.pdf

Luboš Beran obhájil mistrovský titul

Ve dnech 18. a 19. dubna 2012 se již podvacáté konalo mistrovství ČR v grafických předmětech na Obchodní akademii, vyšší odborné škole cestovního ruchu a JŠ s právem SJZ, Karlovy Vary.

Tato nejvyšší soutěž žáků středních škol navazuje na krajské soutěže, ze kterých se nominují ti nejlepší z celé republiky podle postupových kritérií. Soutěžící předvedli své dovednosti v psaní na klávesnici, korektuře textu, wordprocessingu a záznamu mluveného slova.

Z Kraje Vysočina bylo nominováno 6 studentů, mezi nimi student Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř Luboš Beran (loňský mistr republiky a úřadující juniorský mistr světa).

Ze čtyř soutěžních disciplín Luboš zvítězil suverénně ve dvou – psaní na klávesnici – napsal 5714 úhozů za 10 min (zde obhájil loňské prvenství), v korektuře textu docílil 154 korektur za 10 min.

V obou disciplínách byl zařazen jeho výkon do projektu Excelence. V korektuře jako jediný, v psaní na klávesnici bylo takto hodnoceno 7 výkonů.

Vzhledem k tomu, že Luboš Beran má před maturitou, tak to bylo jeho poslední středoškolské působení za školu, zároveň to byla důstojná tečka.

Výsledky: Vysledky_Karlovy_Vary.xls

Diplomy: IMG.pdf

 

lubosIMG_0178

 

 

Senzační odhalení - maturanti na obálkách světových časopisů

Sestavili jsme posbírané obálky časopisů, kterým maturanti a maturantky propůjčili svou tvář na titulní stránku.

casmat

Celostátní soutěž Business Point 2012

Obchodní akademie v celostátní soutěži Business Point 2012


bpBusiness Point je celonárodní manažersko-marketingová soutěž, organizovaná Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci s přední jazykovou a překladatelskou agenturou MKM.
Soutěž Business Point je určena pro všechny studenty středních škol. Cílem této soutěže bylo, aby studenti vytvořili tým a pod vedením učitele zpracovali jedno ze soutěžních témat a navrhli vlastní řešení. Tím si mohli na příkladu z praxe vyzkoušet své manažerské dovednosti, marketingové znalosti a umění prezentovat a obhájit své vlastní myšlenky. Do soutěže se přihlásilo celkem 127 týmů ze středních škol celé ČR.
Na naší škole se vytvořily dva týmy: tým Dejavu, s. r. o. ve složení Petra Plíhalová, Iveta Semrádová, Nikola Klumparová, Filip Sedlák a Pavel Zborník – studenti třídy 3. B) a tým Švadlenčina pekárna, s. r. o. ve složení Zuzana Švadlenková, Vlastimil Truhlář a Ondřej Vaněk – studenti třídy 4. A a 4. B), které zvolili téma soutěže Podpora IT v korporátní sféře. Hlavním cílem tohoto tématu bylo vytvořit návrh webových stránek a databázového modelu elektronického obchodu včetně základní specifikace odvětví a charakteru zboží, kterého se elektronický obchod týká.
Při tvorbě projektu se oba týmy rozhodly, že využijí znalostí obchodování firem, které vytvořily v předmětu Fiktivní firmy (vyučující ing. Ludmila Kadlecová), které doplnily tvorbou webových stránek s elektronickým obchodem (využití znalostí z předmětu Informační technologie). Následně jsme vytvořené projekty odeslali k posouzení komisi složené z akademiků a klíčových managerů velkých firem. Oba naše týmy se dostaly do finálového kola, do kterého bylo vybráno pouze šest týmů z celé ČR.
Finálové kolo soutěže proběhlo dne 2. února 2012. Výsledky týmů byly hodnoceny třemi skupinami hodnotitelů a to odbornou komisí (15 minut prezentování svých výsledků a 15 minut obhajoby), hlasováním on-line prostřednictví webu (po dobu konání soutěže) a žákovskou porotou (při obhajobě).
Po zhodnocení předložených projektů odbornou komisí skončila naše Dejavu, s. r. o. na krásném třetím místě. V internetové soutěži o nejlepší webové stránky s elektronickým obchodem se umístila Švadlenčina pekárna, s. r. o. na prvním místě a u žákovské poroty se na druhém místě umístila opět Dejavu, s. r. o.
Pro oba týmy byla tato soutěž výjimečná svou náročností na teoretické znalosti, ale i dovednosti. Studenti při obhajobách nevystačili pouze s naučenými teoriemi, museli je propojit s praktickými znalostmi, které jdou nad rámec povinné výuky. Soutěž měla podobný charakter jako televizní pořad Den D (představení a obhájení svých projektů před investory).
Oběma zúčastněným týmům za skvělou reprezentaci školy a města děkuji.
Ing. Jana Scholzová, vedoucí učitelka obou soutěžících týmů
VOŠ a OA Chotěboř

Luboš Beran suverénní mezi juniory

Mistrovství republiky Open, které proběhlo 2 a 3. prosince 2011 v Rakovníku bylo pro našeho studenta Luboše Berana velmi úspěšné - stal se čtyřnásobným mistrem republiky. Celková tisková zpráva: http://www.zav.cz/clanek/569-19.-mistrovstvi-cr-open-hostila-moa-rakovnik.html

Luboš Beran suverénní mezi juniory

Mistrovství republiky Open, které proběhlo 2 a 3. prosince 2011 v Rakovníku bylo pro našeho studenta Luboše Berana velmi úspěšné - stal se čtyřnásobným mistrem republiky. Celková tisková zpráva: http://www.zav.cz/clanek/569-19.-mistrovstvi-cr-open-hostila-moa-rakovnik.html

XVII. ročník ZAV-Hodonín a úspěchy studentů VOŠ a OA Chotěboř

 

Mezinárodní soutěž v opisu za účasti 24 týmů ze 4 států Evropy (Slovensko, Maďarsko, Polsko, ČR) zabezpečila jako každoročně velkou konkurenci v podobě 71 soutěžících.

Také naše škola měla svoje želízko v ohni v podobě týmu složeného z 3 soutěžících – Lenka Tučková, Petr Hochman a favorizovaný současný mistr světa Luboš Beran.

První soutěžní den byl ve znamení bodovaného tréninku, kde Luboš Beran ukázal svoje kvality a suverénně zvítězil s výsledkem 667,7 úhozů za min, Lenka Tučková 330 úhozů/min ani Petr Hochman 362 úhozů/min se v konkurenci také neztratili.

Druhý den je ve znamení třech opisů a týmového soupeření.

Z medailových pozic je třeba zdůraznit umístění Luboše Berana na dvou stříbrných pozicích, ale bohužel i na favorita jednou dojde, takže v disciplíně opis 10 min s penalizací 100 to Lubošovi bohužel nevyšlo dle jeho očekávání, a znamenalo to „pouze“ třetí místo v kombinaci.

Celkově družstvo naší školy skončilo na krásném 4. místě za družstvem Maďarska, takže v rámci naší republiky obsadilo třetí místo.

Jak Lenka, tak Petr v soutěži podali velmi kvalitní výkony a sami si vylepšili svoje rekordy.

Blahopřejeme soutěžícím k úspěchu, reprezentaci školy a města Chotěboř.

Další informace o soutěži:

http://www.zav.cz/souteze/566-karin-cieslarova-absolutni-vitezkou-zav-hodonin-2011.html

IMG_8461

Další foto :

IMG_8461.jpg

IMG_8466.jpg

a diplomy:

img047.jpg

img048.jpg

img049.jpg

img050.jpg

 

 

 

XVII. ročník ZAV-Hodonín a úspěchy studentů VOŠ a OA Chotěboř

 

Mezinárodní soutěž v opisu za účasti 24 týmů ze 4 států Evropy (Slovensko, Maďarsko, Polsko, ČR) zabezpečila jako každoročně velkou konkurenci v podobě 71 soutěžících.

Také naše škola měla svoje želízko v ohni v podobě týmu složeného z 3 soutěžících – Lenka Tučková, Petr Hochman a favorizovaný současný mistr světa Luboš Beran.

První soutěžní den byl ve znamení bodovaného tréninku, kde Luboš Beran ukázal svoje kvality a suverénně zvítězil s výsledkem 667,7 úhozů za min, Lenka Tučková 330 úhozů/min ani Petr Hochman 362 úhozů/min se v konkurenci také neztratili.

Druhý den je ve znamení třech opisů a týmového soupeření.

Z medailových pozic je třeba zdůraznit umístění Luboše Berana na dvou stříbrných pozicích, ale bohužel i na favorita jednou dojde, takže v disciplíně opis 10 min s penalizací 100 to Lubošovi bohužel nevyšlo dle jeho očekávání, a znamenalo to „pouze“ třetí místo v kombinaci.

Celkově družstvo naší školy skončilo na krásném 4. místě za družstvem Maďarska, takže v rámci naší republiky obsadilo třetí místo.

Jak Lenka, tak Petr v soutěži podali velmi kvalitní výkony a sami si vylepšili svoje rekordy.

Blahopřejeme soutěžícím k úspěchu, reprezentaci školy a města Chotěboř.

Další informace o soutěži:

http://www.zav.cz/souteze/566-karin-cieslarova-absolutni-vitezkou-zav-hodonin-2011.html

IMG_8461

Další foto :

IMG_8461.jpg

IMG_8466.jpg

a diplomy:

img047.jpg

img048.jpg

img049.jpg

img050.jpg

 

 

 

Strana 1 z 3

« 1 2 3 »

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

  • Banner
  • Banner
  • Banner