Úspěchy studentů

„Obchodka“ v národním kole statistické soutěže

csu_2Studentky Vyšší odborné školy a Obchodní akademie v Chotěobři – Lucie Vyčichlová a Markéta Žižková (3. ročník OA) – byly pozvány společně s vyučující předmětu Statistika Ing. Janou Scholzovou na vernisáž výstavy národního kola soutěže Nejlepší plakát na téma „Statistika životního prostředí“ konané dne 27. května 2011 ve veřejně přístupných prostorách Českého statistického úřadu. Vernisáž zahájila předsedkyně ČSÚ doc. Ing. Iva Ritchelová, CSc. a prorektor VŠE v Praze doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

Soutěže se účastnilo 4 787 studentů z 30 zemí (např. Kanady, Portugalska, USA, Maďarska, ale také třeba z Etiopie, Pákistánu, Senegalu aj.). Česká republika byla hned po Velké Británii druhou zemí s největším počtem soutěžících.

Do národního kola soutěže postoupily nejlepší plakáty ze školních kol (celkem 46 plakátů, z toho 22 ze základních škol a 24 ze středních škol). Vyhodnocení národního kola se uskutečnilo 17. května 2011 na VŠE.

Plakáty posuzovala odborná komise složená ze statistiků, ekonomů a odborníků na životní prostředí ve složení:

  • prof. Ing. Hana Řezanková, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, katedra statistiky a pravděpodobnosti (předsedkyně poroty),
  • Ing. Petra Kuncová, Český statistický úřad, vrchní ředitelka sekce poskytování statistic-kých výstupů,
  • Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospo-dářská fakulta, pověřená vedoucí katedry ekonomiky životního prostředí,
  • Ing. Vladimír Brůna, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, proděkan Fakulty životního prostředí.

Vítězný plakát z každé kategorie postupuje do mezinárodního finále a bude oceněn a vystaven na 58. světovém kongresu Mezinárodního statistického institutu v Dublinu v srpnu 2011. V obou kategoriích (základní i střední školy) vyhrály plakáty z Ostravy. Oznámena byla pouze tři první místa z každé kategorie.

Do první trojice jsme se sice neprobojovali, ale přesto děkuji za skvěle odvedenou práci nejenom studentkám Lucii Vyčichlové a Markétě Žižkové, které nás reprezentovaly v národním kole, ale i všem sedmi zúčastněným týmům. Předcházející informace svědčí o kvalitě a pracovitosti studentů VOŠ a OA Chotěboř.

Foto:

csu_1.jpg
csu_2.jpg

 

Ing. Jana Scholzová,

Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř

 

 

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

  • Banner
  • Banner
  • Banner