Úspěchy studentů

Úspěch pro VOŠ na týdnu FM

Velký úspěch zaznamenala VOŠ Chotěboř na Týdnu Facility Managementu 2012.

Ředitelka školy zde odbržela cenu FM Awards za založení prvního uceleného oboru FM v českém školství,

blíže ve. videoreportáži (stopáž cca 5.00-5.20)

IMG_2919

ifma_oceneni

Co je Facility management?

 

Jak k tomu došlo?

Letos 3.září 2012 proběhlo slavnostní zahájení nového oboru Facility management na VOŠ a OA Chotěboř za účasti garanta oboru ing. Ondřeje Štrupa, představitelů Kraje a města, učitelů a studentů, kteří převzali pamětní list.

Mohlo by se zdát, že bude následovat rozběh studia a vše se transformuje do tradičního studijního schématu a tím to končí. Není tomu tak.

Facility management na VOŠ Chotěboř není tradiční obor, protože je to první ucelené vzdělávání svého druhu v ČR. Dosud se v naší republice vyučuje problematika Facility managementu na ČVUT pouze jako předmět na stavební fakultě, z pohledu technického na VŠB v Ostravě a částečně na soukromé VŠ v Olomouci. Toto si plně uvědomují a oceňují lidé pohybující se v FM a důsledkem toho bylo začlenění vzniku oboru do oceňování projektů roku 2012.

Na slavnostním galavečeru mezinárodní konference Týden FM 2012 v Praze v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně jsem převzala zvláštní cenu představenstva odborné poroty IFMA (mezinárodní asociace Facility managementu) za úsilí při zavedení prvního uceleného vzdělávání Facility managementu v ČR.

Atmosféra galavečera byla úžasná. Hlavní ale bylo, že velké množství lidí zjistilo, kde je Chotěboř, že v ní existuje VOŠ, která vždy reaguje na potřeby praxe a nabízí potřebné lukrativní a velmi dobře uplatnitelné obory. Nejprve to bylo Pojišťovnictví, poté Řízení a zabezpečování jakosti, Řízení bezpečnosti práce a nyní je to Facility management. Podstata toho, že se nyní tento obor raketově rozvíjí je v tom, že je možno v dosavadních postupech v zabezpečování podpůrných služeb vytvořit a zavést systém a tím uspořit náklady a zlepšit celkový chod firmy i pracovní podmínky. (více na www.oachot.cz)

V průběhu galavečera celá řada lidí – manažerů firem v FM, novinářů, vysokoškolských učitelů – za mnou přicházela buď s otázkou, kde je Chotěboř nebo pátrali v paměti, jestli zde nemají kořeny, případně že zde mají chalupy apod. a také hlavně s nabídkou spolupráce a publicity. To je důležité především proto, že studenti budou mít možnost dělat praxi v renomovaných firmách, chodit na exkurze do firem a budov, které jsou postavené a organizované v součinnosti s FM. Prostřednictvím našich absolventů se tak dostane péče o lidi, majetek a prostředky v organizacích a firmách na kvalitativně vyšší úroveň a zároveň sníží náklady i mimo velká města a naopak oni mají perspektivu zajímavého a slušně placeného zaměstnání.

Ing. Drahomíra Pourová, ředitelka školy

 

 

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

  • Banner
  • Banner
  • Banner