Úspěchy studentů

Goethe-Certifikát B1 Deutsch

goethe1goethe2V červnu 2009 složily dvě studentky VOŠ a  dva studenti OA zkoušku „Zertifikat Deutsch“ - mezinárodní zkoušku prokazující znalost němčiny na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce.
Složením této zkoušky prokazuje student, že disponuje solidními znalostmi němčiny, které mu umožní orientovat se ve všech důležitých každodenních situacích, pokud jeho partneři při rozhovoru používají jasnou standardní řeč.

 

 


 

Student na této úrovni dokáže:

  • porozumět (i detailně) důležitým informacím v rozhovorech, veřejných hlášeních a zprávách z rádia
  • získávat (i detailně) důležité informace z časopisů, statistik a popisů týkajících se každodenního života
  • napsat souvislé soukromé nebo poloformální sdělení – dopisy, e-maily
  • vést jednoduchý, přímý rozhovor o osobně zajímavých tématech, vyjádřit krátce svůj názor a přiměřeně reagovat na názor svého partnera v rozhovoru
  • informovat o něčem v každodenních situacích, něco navrhnout a domluvit

Zertifikat Deutsch se skládá z dvouapůlhodinové písemné části testující čtení s porozuměním, gramatické struktury, poslech a písemný projev a patnáctiminutové ústní zkoušky.

 

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

  • Banner
  • Banner
  • Banner