Vyšší odborná škola - aktuality

WWW.OSCHOT.CZ

V září 2014 byly spuštěny nové stránky sloučeného subjektu VOŠ, OA a SOUT Chotěboř, které postupně plníme aktuálním obsahem

www.oschot.cz

 

Harmonogram studia VOŠ - zima 2014/2015

Upozornění pro studenty VOŠ na povinnost dodržet v zimním období 2014/2015 následující termíny:

 • opravné zkoušky: do 31. 8. 2014
 • zápis do vyššího ročníku denního studia 1. 9. v 8 hodin (V2-V3), v 9. hodin (V1)
 • zápis do vyššího ročníku dálkového studia 12. 9. v 8 hodin
 • žádosti o mimoř. termín:   do 31. 8. 2014
 • začátek zimního obd.: 1. 9. 2014
 • zaplacení školného:   do 15. 10. 2014
 • zkouškové období:
 • V1F, V2F,  V2D, V3D: 12. – 30. 1. 2015
  V3B, V3F: 1. – 19. 12. 2014
 • opravné zkoušky: do 15. 3. 2015

pouze V4DB:

 • přihlášení k absolutoriu        do 19. 12. 2014
 • zkouškové období:              8. 12. 2013 - 9. 1. 2014
 • odevzdání AP* VP**:           do 3. 11. 2014
 • resumé učitelům AJ, NJ:     do 14. 11. 2014
 • hodnocení od VP**             do 10. 12. 2013
 • odevzdání svázané AP*:      do 9. 12. 2014
 • oponenti - vrácení AP*a posudků: do 7. 1. 2015
 • vyzvednutí oponentských posudků AP*:  7. 1. 2015
 • udělení zápočtu za praxi na základě návrhů konzultantů) do 9. 12. 2014
AP* = absolventská práce   VP** =  vedoucí práce
 

Rozvrh výuky dálkového studia VOŠ - zima 2014

DS_ZS_2014_2.pdf ver. 8/10/2014

DS_ZS_2014.pdf  ver. 05/09/2014

 

 

Opravná a náhradní absolutoria 2014

Náhradní termín absoluoria byl stanoven na 10. 9. 2014 od 8 hodin.

Termíny DS pro školní rok 2014/2015 (upraveno pro V4D)

Zimní období:

V2D, V3D:

12. září

26. září

10.  – 11. říjen

24.  – 25. říjen

7.  – 8. listopad

28.  – 29. listopad

12. prosinec

9. leden

 

V4D:

12. září

26. září

3. říjen

10.  – 11. říjen

24.  – 25. říjen

7.  – 8. listopad

14. listopad

28.  – 29. listopad

 

 

Letní období:

V2D, V3D:

13. únor

27.  – 28. únor

13.  – 14. březen

27.  – 28. březen

10.  – 11. duben

24. duben

15. květen

29. květen

 

Absolutoria 2014

Na VOŠ uspěšně proběhla absolutoria denního studia oboru Řízení a zabezpečení jakosti.

IMG_2894

IMG_2894

IMG_2852

IMG_2875

IMG_2902

IMG_2898

VOŠ oslavila 20. narozeniny

logo20

V dubnu oslavila VOŠ již 20. výročí od svého vzniku. Oslavy výročí proběhly 25. - 26. dubna 2014.

FOTOGALERIE


 

VOŠ Chotěboř slavila 20 let

Dvacet let v životě člověka znamená poměrně hodně, ale v životě školy to není mnoho. To se ale netýká typu vzdělávání, kterým VOŠ je, protože před dvaceti lety teprve vzniklo. VOŠ je alternativou bakalářského studia, na rozdíl od něho s praktickou orientací. Jeho opodstatněnost se opírá nejen o zájem praxe o absolventy, ale i o závěry analýz OECD, které říkají, že ČR má příliš mnoho akademic-kého vzdělání a málo praktického.

Oslavy probíhaly ve dnech 25-26. dubna. Při příležitosti oslav se konala v pátečních dopoledních hodinách konference k projektu z OPVK Zvyšování kvality teoretické i praktické výuky a příprava spolupráce s VŠ sektorem. Projekt trvá 2 roky a končí 15. srpna. Konference shrnovala dosažené výstupy a prodiskutovávaly se finální aktivity. Pozvání přijali partneři v projektu – rektor VŠTE v Č. Budějovicích doc. ing. Marek Vochozka, MBA, PhD., prorektorka Mgr. Lenka Hrušková PhD., dále oponenti projektu RNDr. Irena Kuhnová z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v Praze, ředitel České společnosti pro jakost ing. Petr Koten, Mgr. Jaroslav Brácha z Rožnovského vzdělávacího servisu, garanti praxe zastoupení jednatelem Slévárny a modelárny Nové Ransko ing. Ivem Lánou, PhD., zúčastnění učitelé VOŠ Chotěboř, zástupce studentů a absolventů, hosté. Program konference zahrnoval prezentace učitelů jako garantů inovací, oponentů inovací, garanta praxe a paní prorektorky jako garanta prostupnosti. Program koordinovala manažerka projektu ing. Drahomíra Pourová. Výstupem konference bylo vyhodnocení stavu inovací, které jsou ve stádiu dokončení, nastavení prostupnosti studia VOŠ na VŠ, přínos projektu pro studenty. Hlavní přínosy pro studenty spočívají v ulehčení studia pomocí skript, ověření nových aktivizačních metod výuky, hlavně s využitím ICT, praktické poznatky učitelů ze stáží ve firmách, možnost návaznosti na státní VŠ pomocí projektem nastavené prostupnosti a kreditního systému hodnocení.

Absolventi naší VOŠ tak budou mít velice širokou možnost uplatnění – jednak odborné zaměření z VOŠ a jednak ekonomicky zaměřený Bc. z VŠ

 

Páteční odpoledne a večer probíhal ve znamení oslav. Ve 13 hodin začalo slavnostní zahájení oslav v městském kině. K účastníkům konference se připojili další hosté. Přivítána byla paní radní ing. Jana Fialová a pan náměstek hejtmana ing. Libor Joukl za zřizovatele, zástupci odboru školství, paní starostka Eliška Pavlíková, pan místostarosta a další zástupci a zastupitelé města, bývalá ředitelka RNDr. Blažena Petrlíková, která se zasloužila o založení VOŠ, garanti a odborní poradci oborů VOŠ, zástupci firem z Chotěboře a širokého okolí (většinou již absolventi VOŠ, kteří zastávají ve firmách významné pozice), ředitelé středních a základních škol, současní i bývalí učitelé a zaměstnanci, studenti, absolventi a ostatní hosté.

V úvodu paní starostka a paní radní pozdravily shromážděné hosty a popřály škole úspěšnou budoucnost. V programu byli postupně vyzváni všichni spolutvůrci oborů k zavzpomínání na začátky. Vystoupili postupně JUDr. Václav Voženílek za obor Pojišťovnictví, ing. Pavel Ryšánek, ing. et ing. Milan Pospíchal, MBA, PhD. a ing. Jaroslav Haubert za obor Řízení a zabezpečování jakosti, RNDr. Irena Kuhnová z VÚBP, ing. Vladimír Toman, ing. Jiří Pelikán a ing. Jiří Semrád z Oblastního inspektorátu práce a Mgr. Jaroslav Brácha z ROVS Rožnov pod Radhoštěm se vyjádřili k oboru Řízení bezpečnosti práce, k poslednímu novému oboru Facility management promluvil ing. Ondřej Štrup, IFMA Felow. Všichni vyzdvihli to, že škola se k těmto oborům, které byly vždy nové ve své době (poslední z nich je i průkopníkem v ČR jako takový) , postavila s maximálním nasazením a produkuje kvalitní absolventy,potřebné a připravené pro praxi. Výuku umocňuje i získání celé řady certifikátů v průběhu studia – Manažer kvality nebo BOZP, OZO v PO, jazykové – především BEC a řadu dalších.

Uvedená slova podpořilo i vyjádření zástupců absolventů, kteří už mají možnost posoudit jak je škola připravila. K absolventům se připojili zástupci praxe se svými zkušenostmi s našimi absolventy.

Programem provázela ředitelka ing. Drahomíra Pourová.

Další část programu naplnilo promítání filmu o vzniku a fungování VOŠ, který natočil učitel VOŠ Mgr.Pavel Pokorný.

Poté program pokračoval ve škole. V nově vybavené jídelně bylo připraveno občerstvení a v tělocvičně se odehrával florbalový turnaj.

V učebnách VOŠ učitelé prezentovali jednotlivé obory VOŠ.

Během odpoledne bylo také možno zakoupit almanach k výročí a trič-ka s logem školy. Ti, kteří se nestihli dostavit, mohou zakoupit i nyní v Infocentru školy nebo v kanceláři.

Páteční program byl zakončen slavnostním večerem v hotelu U Zámku. Zde se žáci a studenti OA a VOŠ předvedli se svými dovednostmi. Viděli jsme tak mistryni republiky v polce, trojnásobného mistra světa v psaní na klávesnici, video se snow-boardistou (deváté místo v republice), vystoupení karatistů, zpěvačky, recitátora.Hostovaly i dívky z SK Buttula. Byly připomínkou úspěchu našich dvou absolventek, které se staly v uplynulých letech finalist-kou a vícemiss Miss aerobik. Celý program moderoval a doplňoval bavič a zpěvák Vladimír Hron, který vytvořil oslavám důstojný rámec a všem dobrou náladu.

Během sobotního dopoledne se oslavy zakončily Dnem otevřených dveří pro veřejnost.

VOŠ a OA Chotěboř

 


 


POZVANKA.pdf

Přihláška s dotazníkem

Program oslav:

Pátek 25. dubna 2014

 • 9.00–12.45 Konference k projektu Zvyšování kvality teoretické i praktické výuky a příprava spolupráce s VŠ sektorem – multimediální učebna VOŠ
 • 12.30 –14.00 Příjezd a prezence absolventů v budově školy v Infocentru (po 14. hodině na DM)
 • 13.00 Slavnostní zahájení oslav – budova kina
 • 14.30–15.00 Raut – jídelna
 • 15.30–19.00 Den otevřených dveří
 • 15.30 Zahájení florbalového turnaje – tělocvična
 • 19.00 Zahájení slavnostního večera
 • 19.05–20.30 Vystoupení studentů, absolventů
 • 20.30–21.00 Vystoupení hostů
 • 21.00 Společenská setkání, tanec

 

Sobota 26. dubna 2014

 • 10.00–12.00 Pokračování Dne otevřených dveří – projekty, filmy

 

Nový film o VOŠ v Chotěboři.

Při příležitosti oslav 20. výročí VOŠ vyrobil Mgr. Pavel Pokorný film o historii i současnosti oborů VOŠ. Premiéru filmu jste mohli vidět 25. dubna v kině v rámci slavnostního zahájení. Kdo nestihl, můžete se podívat  zde.

Projekt posouvá školu dál …

 

Od 15. srpna 2012 do 14. srpna 2014 běží na VOŠ v Chotěboři projekt Zvyšování kvality teoretické i praktické výuky a příprava spolupráce s VŠ sektorem.

Tato aktivita, podporovaná z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, si klade za cíl posunout kvalitu a uplatnitelnost absolventů VOŠ ještě dál než dosud. Jednotlivé klíčové aktivity se zaměřují především na inovaci vzdělávání v teoretické i praktické linii a přípravu prostupnosti absolventů VOŠ na VŠ, tzn. možnost dokončit bakalářské studium na státní VŠ ve zkráceném čase v důsledku toho, že VŠ uzná částečně vzdělání VOŠ (stejné předměty a praxi). Význam připojení Bc. k DiS. je v tom, že se kombinuje praktické vzdělání s akademickým a absolvent získá podstatně širší kvalifikaci – technicky zaměřený obor z VOŠ a ekonomický z VŠ, takže je v praxi univerzálněji uplatnitelný.

Projekt se týká nejen studentů, ale i učitelů. V partnerských firmách probíhají stáže na aktuální témata, které umožňují učitelům konfrontovat teoretickou výuku s její reálnou podobou a předat tyto poznatky studentům ve výuce.

Další klíčovou aktivitou projektu řešící inovace ve vzdělávání je vytvoření studijních materiálů a rozšíření vyučovacích metod. V 16 předmětech, které se prolínají se studiem na VŠ, učitelé připravují elektronické studijní materiály, které usnadní studentům vzdělávání.

Z hlediska vyučovacích metod se stále používají další, nové a především je výuka podporována ICT. Je dnes samozřejmostí, že se studenti učí prezentovat na zadané téma, a to nejen v odborných předmětech, ale i v cizích jazycích. Také se zavádějí metody jako brainstorming a metoda projektů. Tyto projekty jsou zaměřeny na řešení konkrétních praktických zadání, na prohloubení a využití odborného jazyka – ať už je to stáž ve Velké Británii ve firmách, prezentace výrobků chotěbořských firem nebo např. přednáška odborného tématu Reporting a využití statistiky v AJ a NJ.

Spolu s prostupností studia VOŠ na VŠ se řeší v projektu také příprava přechodu na kreditní systém hodnocení výstupů studentů, který napomůže hladkému průběhu uznávání vzdělání VOŠ na VŠ.

Škola má v projektu také renomované partnery, kteří se jednak podílejí na naplňování některých klíčových aktivit a jednak oponují inovaci vzdělávání. Jsou to kromě již zmíněné státní VŠ také firmy v okolí a garanti oborů – ČSJ, VÚBP a ROVS.

Projekt přistupuje k dané problematice komplexně a plní to, co bylo avizováno v úvodu – posouvá školu dál.

Ing. Drahomíra Pourová, manažerka projektu

 

Průběh projektu viz http://www.oachot.cz/cs/projekty/240-projekt-opvk

 

 

Harmonogram VOŠ 2013/2014 léto

Upozornění pro studenty VOŠ na povinnost dodržet v letním období 2014 následující termíny:


začátek letního období 3. 2. 2014
zaplacení školného: do 15. 2. 2014
zkouškové období:
V2BF: 12. - 30. 5. 2014
V1F, V123D 9. – 27. 6. 2014
opravné zkoušky: do 31. 8. 2014
žádosti o mimoř. termín:         
do 31. 8. 2014
pouze pro V3B:
přihlášení k absolutoriu do 9. 5. 2014
zkouškové období: 19. 5. – 6. 6. 2014
odevzdání AP* VP**: do 17. 3. 2014
resumé učitelům AJ, NJ: do 31. 3. 2014
odevzdání svázané AP*: do 2. 5. 2014
hodnocení od VP** do 5. 5. 2014
oponenti - vrácení AP*a posudků: do 23. 5. 2014
vyzvednutí oponent. posudků AP* od 26. 5. 2014
udělení zápočtu za praxi 26. 5. 2014

AP* = absolventská práce, VP** =  vedoucí práce

Adsoluloria v4D

Absolutorium V14D leden 2014

Reportáž

Omlouvám se za  jednoduché zpracování fotek - bojiji s časem.

Termíny konzultací dálkového studia VOŠ 2013/2014

Omlouváme se za změnu termínů konzultací dálkového studia.
Odpadá termín 25. dubna, kdy se budou konat oslavy 20. výročí založení VOŠ v Chotěboři.
Děkujeme za pochopení.

Ve školním roce 2013/2014 proběhnou konzultace v následujících termínech:

Letní semestr


Pá 7. 2. 2014

Pá 21. 2. 2014

Pá 7. 3. 2014

 

Pá 21. 3. 2014
So 22. 3. 2014

Pá 4. 4. 2014
So 5. 4. 2014

Pá 25. 4. 2014
So 26. 4. 2014  odpadá

Pá 2. 5. 2014
So 3. 5. 2014

Pá 16. 5. 2014
So 17. 5. 2014  náhrada

Pá 30. 5. 2014  náhrada

 

Strana 1 z 5

« 1 2 3 4 5 »

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

 • Banner
 • Banner
 • Banner