Aktuality VOŠ

Projekty OPVK

Projekty OPVK (operační program vzdělání pro konkurenceschopnost).

Zvyšování kvality teoretické i praktické výuky a příprava spolupráce s VŠ sektrorem

Cílem projektu je inovace 2 vzdělávacích programů na VOŠ a OA Chotěboř, 63-41-N/05 Řízení a zabezpečování jakosti a 39-08-N/01 Řízení bezpečnosti práce, které budou transformovány do modulárního uspořádání s využitím kreditního systému ECTS. Inovace proběhne v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a odborné praxe s cílem zajistit soulad se vzdělávacími programy vytipované VŠ, která bude na inovacích spolupracovat (VŠTE) a následně se bude podílet na prostupnosti studentů VOŠ na VŠTE. Nedílnou součástí inovace bude pilotní ověření částečné jazykové výuky ve vytipovaném modulu odborného předmětu (Podniková ekonomika). Současně budou vytvořeny studijní materiály (16) v elektronické podobě.
Dalším cílem je podpora praxí studentů u budoucích zaměstnavatelů a stáží pedagogů v partnerských organizacích za účelem získání praktických poznatků, které budou dále využívány při výuce. Dále budou uspořádány 2 semináře se zaměřením na vývoj v oblasti managementu jakosti a vybavena 1 učebna.

Zahájení projektu: 15. 8. 2012

Doba trvání: 24 měsíců

VOŠ a OA Chotěboř byla založena jako jedna z prvních, a má tedy 17leté zkušenosti s prací se studenty. V průběhu doby vznikaly nové obory, které byly rozšířeny o dálkové studium. Vyučující se tedy naučili pracovat i se skupinou dospělých v pracovním procesu. Práce spočívá především ve sladění vstupní úrovně, použití různých výukových metod, forem, forem hodnocení, vedení k přípravě absolventské práce. Studium na VOŠ je zaměřeno hlavně na využívání teoretických znalostí v praxi, učitelé se snaží synchronizovat teoretické poznatky s praxí, studenti rovněž absolvují 14 týdnů praxe, jejíž výstupy jsou aplikovány v absolventské práci a následně využívány v praxi.

Partneři projektu:

  • Česká společnost pro jakost, o. s.
  • Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
  • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
  • Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.

spolecna_loga

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

  • Banner
  • Banner
  • Banner