Aktuality VOŠ

Zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob

k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb.

Ve dnech 24. – 27. září proběhl na Vyšší odborné škole a Obchodní akademii třídenní vzdělávací kurz k získání odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Celá akce byla uskutečněna ve spolupráci školy a ROVS (Rožnovský vzdělávací servis), která již trvá řadu let. Účastníci tohoto vzdělávacího kurzu si pod vedením zkušeného lektora pana Mgr. Jaroslava Bráchy z ROVS zopakovali jednotlivá témata z oblasti BOZP.

Kurzu se zúčastnilo 11 účastníků z řad bývalých studentů a současných studentů dálkového studia, kteří splňují zákonné požadavky vzdělání a praxe (absolventi střední školy min. 3 roky praxe v oboru nebo absolventi VŠ 1 rok praxe).

Zkouška byla završením přípravy během studia oboru BOZP a intenzivního kurzu. Vlastní zkoušky se zúčastnilo 8 frekventantů. Zkouška se skládá z písemné části v podobě testu a z ústní části před odbornou komisí. Kvalitu našich studentů a absolventů dokazují výsledky zkoušky, kterou zvládlo všech 8 uchazečů. Tak získali osvědčení k výkonu profese, zároveň se stali osobami odborně způsobilými v prevenci rizik. Tento certifikát je nutností pro získání živnosti vázané pro podnikání v oboru.

Blahopřejeme všem úspěšným uchazečům a věříme, že se tato akce stane tradicí na škole.

IMG_3499

 

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

  • Banner
  • Banner
  • Banner