Aktuality VOŠ

Exkurze BOSCH Diesel Jihlava

Ve středu 24. 10. 2012 jsme za doprovodu pana Magistra Rudolfa Stáry navštívili jeden z Jihlavských závodů společnosti BOSCH Diesel, největšího zaměstnavatele v kraji Vysočina. Jedná se o nejmodernější výrobní zařízení této společnosti v České republice. Vyrábějí se zde palivová čerpadla pro osobní a nákladní automobily.

Do areálu firmy jsme se dopravili vlastními automobily. Na vrátnici na nás již čekala vedoucí osobního oddělení paní Eva Vidláková, která nás dovedla do připravené zasedací místnosti. Po krátké úvodní řeči jsme shlédli krátký image film, který nám přiblížil historii společnosti, po které následovala prezentace o struktuře firmy a jejich výrobcích. Poté nám byl prezentován způsob zabezpečování bezpečnosti práce, způsob zjišťování skoro nehod a odstraňování nebezpečí na pracovištích.

Po zakončení prezenční části exkurze jsme si za doprovodu tamního bezpečnostního technika Bc. Jiřího Šišky vyrazili prohlédnout výrobu. Viděli jsme mnoho zajímavých výrobních postupů, které nám byly pomocí sluchátek s vysílačkou podrobně vysvětleny. Prohlídka byla zakončena v budově podnikových hasičů, kteří nám předvedli svou techniku a umožnili nám vyzkoušet si hašení hasicím přístrojem.

Exkurze byla pro celou třídu velkým přínosem. Jsme rádi, že jsme mohli porovnat teorii s praxí v tak velkém podniku jako je BOSCH Diesel Jihlava. Exkurze se nám velice líbila a můžeme jí vřele doporučit.

Studenti V3B

obrzek2

Příspěvek neprošel jazykovou korekturou

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

  • Banner
  • Banner
  • Banner