Aktuality VOŠ

VOŠ oslavila 20. narozeniny

logo20

V dubnu oslavila VOŠ již 20. výročí od svého vzniku. Oslavy výročí proběhly 25. - 26. dubna 2014.

FOTOGALERIE


 

VOŠ Chotěboř slavila 20 let

Dvacet let v životě člověka znamená poměrně hodně, ale v životě školy to není mnoho. To se ale netýká typu vzdělávání, kterým VOŠ je, protože před dvaceti lety teprve vzniklo. VOŠ je alternativou bakalářského studia, na rozdíl od něho s praktickou orientací. Jeho opodstatněnost se opírá nejen o zájem praxe o absolventy, ale i o závěry analýz OECD, které říkají, že ČR má příliš mnoho akademic-kého vzdělání a málo praktického.

Oslavy probíhaly ve dnech 25-26. dubna. Při příležitosti oslav se konala v pátečních dopoledních hodinách konference k projektu z OPVK Zvyšování kvality teoretické i praktické výuky a příprava spolupráce s VŠ sektorem. Projekt trvá 2 roky a končí 15. srpna. Konference shrnovala dosažené výstupy a prodiskutovávaly se finální aktivity. Pozvání přijali partneři v projektu – rektor VŠTE v Č. Budějovicích doc. ing. Marek Vochozka, MBA, PhD., prorektorka Mgr. Lenka Hrušková PhD., dále oponenti projektu RNDr. Irena Kuhnová z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v Praze, ředitel České společnosti pro jakost ing. Petr Koten, Mgr. Jaroslav Brácha z Rožnovského vzdělávacího servisu, garanti praxe zastoupení jednatelem Slévárny a modelárny Nové Ransko ing. Ivem Lánou, PhD., zúčastnění učitelé VOŠ Chotěboř, zástupce studentů a absolventů, hosté. Program konference zahrnoval prezentace učitelů jako garantů inovací, oponentů inovací, garanta praxe a paní prorektorky jako garanta prostupnosti. Program koordinovala manažerka projektu ing. Drahomíra Pourová. Výstupem konference bylo vyhodnocení stavu inovací, které jsou ve stádiu dokončení, nastavení prostupnosti studia VOŠ na VŠ, přínos projektu pro studenty. Hlavní přínosy pro studenty spočívají v ulehčení studia pomocí skript, ověření nových aktivizačních metod výuky, hlavně s využitím ICT, praktické poznatky učitelů ze stáží ve firmách, možnost návaznosti na státní VŠ pomocí projektem nastavené prostupnosti a kreditního systému hodnocení.

Absolventi naší VOŠ tak budou mít velice širokou možnost uplatnění – jednak odborné zaměření z VOŠ a jednak ekonomicky zaměřený Bc. z VŠ

 

Páteční odpoledne a večer probíhal ve znamení oslav. Ve 13 hodin začalo slavnostní zahájení oslav v městském kině. K účastníkům konference se připojili další hosté. Přivítána byla paní radní ing. Jana Fialová a pan náměstek hejtmana ing. Libor Joukl za zřizovatele, zástupci odboru školství, paní starostka Eliška Pavlíková, pan místostarosta a další zástupci a zastupitelé města, bývalá ředitelka RNDr. Blažena Petrlíková, která se zasloužila o založení VOŠ, garanti a odborní poradci oborů VOŠ, zástupci firem z Chotěboře a širokého okolí (většinou již absolventi VOŠ, kteří zastávají ve firmách významné pozice), ředitelé středních a základních škol, současní i bývalí učitelé a zaměstnanci, studenti, absolventi a ostatní hosté.

V úvodu paní starostka a paní radní pozdravily shromážděné hosty a popřály škole úspěšnou budoucnost. V programu byli postupně vyzváni všichni spolutvůrci oborů k zavzpomínání na začátky. Vystoupili postupně JUDr. Václav Voženílek za obor Pojišťovnictví, ing. Pavel Ryšánek, ing. et ing. Milan Pospíchal, MBA, PhD. a ing. Jaroslav Haubert za obor Řízení a zabezpečování jakosti, RNDr. Irena Kuhnová z VÚBP, ing. Vladimír Toman, ing. Jiří Pelikán a ing. Jiří Semrád z Oblastního inspektorátu práce a Mgr. Jaroslav Brácha z ROVS Rožnov pod Radhoštěm se vyjádřili k oboru Řízení bezpečnosti práce, k poslednímu novému oboru Facility management promluvil ing. Ondřej Štrup, IFMA Felow. Všichni vyzdvihli to, že škola se k těmto oborům, které byly vždy nové ve své době (poslední z nich je i průkopníkem v ČR jako takový) , postavila s maximálním nasazením a produkuje kvalitní absolventy,potřebné a připravené pro praxi. Výuku umocňuje i získání celé řady certifikátů v průběhu studia – Manažer kvality nebo BOZP, OZO v PO, jazykové – především BEC a řadu dalších.

Uvedená slova podpořilo i vyjádření zástupců absolventů, kteří už mají možnost posoudit jak je škola připravila. K absolventům se připojili zástupci praxe se svými zkušenostmi s našimi absolventy.

Programem provázela ředitelka ing. Drahomíra Pourová.

Další část programu naplnilo promítání filmu o vzniku a fungování VOŠ, který natočil učitel VOŠ Mgr.Pavel Pokorný.

Poté program pokračoval ve škole. V nově vybavené jídelně bylo připraveno občerstvení a v tělocvičně se odehrával florbalový turnaj.

V učebnách VOŠ učitelé prezentovali jednotlivé obory VOŠ.

Během odpoledne bylo také možno zakoupit almanach k výročí a trič-ka s logem školy. Ti, kteří se nestihli dostavit, mohou zakoupit i nyní v Infocentru školy nebo v kanceláři.

Páteční program byl zakončen slavnostním večerem v hotelu U Zámku. Zde se žáci a studenti OA a VOŠ předvedli se svými dovednostmi. Viděli jsme tak mistryni republiky v polce, trojnásobného mistra světa v psaní na klávesnici, video se snow-boardistou (deváté místo v republice), vystoupení karatistů, zpěvačky, recitátora.Hostovaly i dívky z SK Buttula. Byly připomínkou úspěchu našich dvou absolventek, které se staly v uplynulých letech finalist-kou a vícemiss Miss aerobik. Celý program moderoval a doplňoval bavič a zpěvák Vladimír Hron, který vytvořil oslavám důstojný rámec a všem dobrou náladu.

Během sobotního dopoledne se oslavy zakončily Dnem otevřených dveří pro veřejnost.

VOŠ a OA Chotěboř

 


 


POZVANKA.pdf

Přihláška s dotazníkem

Program oslav:

Pátek 25. dubna 2014

 • 9.00–12.45 Konference k projektu Zvyšování kvality teoretické i praktické výuky a příprava spolupráce s VŠ sektorem – multimediální učebna VOŠ
 • 12.30 –14.00 Příjezd a prezence absolventů v budově školy v Infocentru (po 14. hodině na DM)
 • 13.00 Slavnostní zahájení oslav – budova kina
 • 14.30–15.00 Raut – jídelna
 • 15.30–19.00 Den otevřených dveří
 • 15.30 Zahájení florbalového turnaje – tělocvična
 • 19.00 Zahájení slavnostního večera
 • 19.05–20.30 Vystoupení studentů, absolventů
 • 20.30–21.00 Vystoupení hostů
 • 21.00 Společenská setkání, tanec

 

Sobota 26. dubna 2014

 • 10.00–12.00 Pokračování Dne otevřených dveří – projekty, filmy

 

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

 • Banner
 • Banner
 • Banner