Aktuality VOŠ

Projekt posouvá školu dál …

 

Od 15. srpna 2012 do 14. srpna 2014 běží na VOŠ v Chotěboři projekt Zvyšování kvality teoretické i praktické výuky a příprava spolupráce s VŠ sektorem.

Tato aktivita, podporovaná z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, si klade za cíl posunout kvalitu a uplatnitelnost absolventů VOŠ ještě dál než dosud. Jednotlivé klíčové aktivity se zaměřují především na inovaci vzdělávání v teoretické i praktické linii a přípravu prostupnosti absolventů VOŠ na VŠ, tzn. možnost dokončit bakalářské studium na státní VŠ ve zkráceném čase v důsledku toho, že VŠ uzná částečně vzdělání VOŠ (stejné předměty a praxi). Význam připojení Bc. k DiS. je v tom, že se kombinuje praktické vzdělání s akademickým a absolvent získá podstatně širší kvalifikaci – technicky zaměřený obor z VOŠ a ekonomický z VŠ, takže je v praxi univerzálněji uplatnitelný.

Projekt se týká nejen studentů, ale i učitelů. V partnerských firmách probíhají stáže na aktuální témata, které umožňují učitelům konfrontovat teoretickou výuku s její reálnou podobou a předat tyto poznatky studentům ve výuce.

Další klíčovou aktivitou projektu řešící inovace ve vzdělávání je vytvoření studijních materiálů a rozšíření vyučovacích metod. V 16 předmětech, které se prolínají se studiem na VŠ, učitelé připravují elektronické studijní materiály, které usnadní studentům vzdělávání.

Z hlediska vyučovacích metod se stále používají další, nové a především je výuka podporována ICT. Je dnes samozřejmostí, že se studenti učí prezentovat na zadané téma, a to nejen v odborných předmětech, ale i v cizích jazycích. Také se zavádějí metody jako brainstorming a metoda projektů. Tyto projekty jsou zaměřeny na řešení konkrétních praktických zadání, na prohloubení a využití odborného jazyka – ať už je to stáž ve Velké Británii ve firmách, prezentace výrobků chotěbořských firem nebo např. přednáška odborného tématu Reporting a využití statistiky v AJ a NJ.

Spolu s prostupností studia VOŠ na VŠ se řeší v projektu také příprava přechodu na kreditní systém hodnocení výstupů studentů, který napomůže hladkému průběhu uznávání vzdělání VOŠ na VŠ.

Škola má v projektu také renomované partnery, kteří se jednak podílejí na naplňování některých klíčových aktivit a jednak oponují inovaci vzdělávání. Jsou to kromě již zmíněné státní VŠ také firmy v okolí a garanti oborů – ČSJ, VÚBP a ROVS.

Projekt přistupuje k dané problematice komplexně a plní to, co bylo avizováno v úvodu – posouvá školu dál.

Ing. Drahomíra Pourová, manažerka projektu

 

Průběh projektu viz http://www.oachot.cz/cs/projekty/240-projekt-opvk

 

 

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

  • Banner
  • Banner
  • Banner