Aktuality VOŠ

Opravná a náhradní absolutoria 2014

Náhradní termín absoluoria byl stanoven na 10. 9. 2014 od 8 hodin.