Vyšší odborná škola - aktuality

Ples VOŠ 2013

Video z plesu

15. reprezentační ples se konal 29. listopadu 2013 v chotěbořské Sokolovně

ples_vos_13

plakat na ples
 

Na VOŠ v Chotěboři učí světová kapacita

Třetího září 2012 byla na VOŠ v Chotěboři slavnostně zahájena výuka oboru Facility management jako první ucelená výuka v České republice. Přestože už začíná být více míst na vysokých školách než uchazečů, o studium na VOŠ v Chotěboři je stále zájem. Je to správné rozhodnutí, protože v době, kdy lidé marně hledají práci, našim absolventům zasílají firmy nabídky práce, a to dokonce v případě oboru Facility management ještě dávno před ukončením studia. Je tomu tak také proto, že nejen studují potřebné obory, ale jsou připraveni na vysoké úrovni našimi i externími učiteli.

Mezi externími učiteli je také ing. Ondřej Štrup, který je průkopníkem zavádění FM v České republice a zároveň prezidentem české pobočky  IFMA (mezinárodní asociace Facility managementu) a víceprezidentem evropské pobočky IFMA. Jeho přínos a práce byla v letošním roce oceněna titulem IFMA Fellow, čímž se doživotně zařadil mezi světovou elitu FM. V letošním roce byli takto oceněni 4 lidé, přičemž z Evropy je to pouze ing. Štrup, zbývající jsou američané. Cenu si pojede převzít se všemi poctami do Philadelphie koncem září. Význam a schopnosti tohoto člověka byl konečně doceněny.

FMA vznikla v roce 1980. Dnes má kolem 23 000 členů v 85 zemích. Členové asociace spravují přes 37 miliard metrů čtverečních budov. Ing. Štrup založil českou pobočku asociace v roce 1999.

Při páteční výuce 20.9. přijal ing. Štrup malou, ale upřímnou gratulaci od studentů prvních ročníků denního i dálkového studia i zaměstnanců školy.

http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/mezi-svetovou-elitu-facility-managementu-se-dostal-prvni-cech-1022031

strup

Ing. Drahomíra Pourová, ředitelka školy

 

 

Absolventi VOŠ najdou práci lépe než bakaláři

Článek - rozhovor s M. Pražmovou v Právu 6. září 2013

vos_pravo.jpg

 

Opravné absolutorium

Opravy a náhradní termín absolutoria se koná 10. září 2013.

Zadání absolventské práce 2013/2014

Zadání AP (ver. 2012) stáhnete v souboru PDF: ABSOLVENTSKA_PRACE_2013.pdf

Formulář zápisu tématu a cíle práce pro V4D: zadani_AP_4D_2014.doc

Formulář zápisu tématu a cíle práce pro V3B: zadani_AP_3R_2014.doc

Rozpis absolutoria 2013

Rozpis absolutoria (upravený) V3B a V4D

Rozpis dálkového studia VOŠ - letní 2012/2013

Nová verze rozpisu po zásadních změnách:

ROZVRH_DS_leto13.pdf

ROZVRH_DS_leto_ucitele.pdf

 

Absolutorium V4D

FOTO z předávání diplomů

FOTO

Rozpis absolutoria V4D 21. - 25. 1. 2013

img00002

 

 

 

Prosincový týden studentů VOŠ s učitelem angličtiny a rodilým mluvčím v Srdci Anglie

p-P1040866

 

V prosinci 2012 se studenti denního a dálkového studia VOŠ zúčastnili týdenního pobytu v Anglii, jehož cílem byla intenzivní výuka anglického jazyka v autentickém prostředí a zároveň praktická příprava tématického okruhu, pojmenovaného „Služební cesta“.

Před pobytem ve východní časti regionu Srdce Anglie (the Heart of England) byly za asistence rodilého mluvčího rezervovány letenky a pokoje v hotelu. Prostředí mezinárodního letiště a odbavení v češtině a v angličtině, jak se ukázalo, také vyžadovalo znalost určité slovní zásoby a návyků, které byly procvičovány už během výuky ve třídě.

Bezprostředně v Anglii řešili účastníci zájezdu otázky pronájmu automobilu a jeho pojištění a zájemci z řad „vyježděných řidičů“ vyzkoušeli i řízení vlevo.

Komunikace s recepčním při ubytování v hotelu, široké spektrum stravovacích zařízení od typických anglických fast foodů po indickou restauraci, porozumění jídelníčku a výběr vhodného jídla, degustace anglického piva (Real Ale) a porovnání kultury konzumace tohoto nápoje v České republice a Anglii, včetně návštěvy jednoho z největších pivovarů ve městě Burton upon Trent, byly také součástí kulturně vzdělávacího pobytu.

e-P1050146

Nezapomněli jsme ani na návštěvu supermarketů s ukázkou typického spotřebitelského koše malé anglické rodiny, což nám usnadnila pomoc jak rodilého mluvčího, tak učitele angličtiny.

Příjemným překvapením byla návštěva malého rodinného domku ve vesničce Naseby, kde jsme si s matkou našeho průvodce prohlédli uspořádání anglické domácnosti a ochutnali domácí koláče a trnkový gin, jejichž recepty jsme přivezli domů.

Důležitou součástí naší „služební cesty“ byla návštěva gumárenského podniku ve městě Market Harborough, kde jsme strávili 3 hodiny. Naše otázky se týkaly řízení kvality a ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, tj. oborů, které se vyučují na VOŠ Chotěboř. Studenti mohli porovnat pracovní prostředí a vybavení firmy s těmi podniky, kde oni pracují nebo mají odbornou praxi. Vstřícnost, zdvořilost, profesionalita a ochota odpovídat na odborné otázky, to je dojem, který jsme si odnesli z této pracovní exkurze.

Nezapomněli jsme ani na kulturní program, který jsme poskládali z návštěvy univerzitního Cambridge, historického muzea v Leicesteru, úžasných katedrál a vánočních trhů ve městech Petersborough, Newark a Lincoln, a protože tentokrát to byla „pánská jízda“, okusili jsme také atmosféru fotbalového utkání druhé nejvyšší anglické ligy Championship mezi Leicester a Barnsley.

Tento popsaný program jsme vytvořili na základě poznatků z vlastních soukromých a služebních cest a také potřeb zaměstnanců místních podniků, se kterými často diskutujeme, a také se současnými a bývalými studenty denního a dálkového studia VOŠ a OA. Program byl podpořen vedením školy jako součást inovace výuky cizích jazyků za účelem propojení teoretické výuky a praktických výstupů. Realizace cesty byla úspěšná díky spolupráci s Jazykovou školou ve městě Chotěboř a rodilému mluvčímu Craigu Sturgisovi, který již rok vyučuje na této škole. V budoucnosti bychom se rádi k této ověřené cestě intenzivní výuky v Anglii a Rusku vrátili a pomohli všem zvědavým studentům cizích jazyků poznat reálie zemí, odkud pocházíme.

Spoluautoři a účastníci projektu

Oleg Sejfi -učitel cizích jazyků na VOŠa a OA Chotěboř
Craig Sturgis – učitel anglického jazyka na Jazykové škole v Chotěboři

Úspěch pro VOŠ na týdnu FM

Velký úspěch zaznamenala VOŠ Chotěboř na Týdnu Facility Managementu 2012.

Ředitelka školy zde odbržela cenu FM Awards za založení prvního uceleného oboru FM v českém školství,

blíže ve. videoreportáži (stopáž cca 5.00-5.20)

IMG_2919

ifma_oceneni

Co je Facility management?

 

Jak k tomu došlo?

Letos 3.září 2012 proběhlo slavnostní zahájení nového oboru Facility management na VOŠ a OA Chotěboř za účasti garanta oboru ing. Ondřeje Štrupa, představitelů Kraje a města, učitelů a studentů, kteří převzali pamětní list.

Mohlo by se zdát, že bude následovat rozběh studia a vše se transformuje do tradičního studijního schématu a tím to končí. Není tomu tak.

Facility management na VOŠ Chotěboř není tradiční obor, protože je to první ucelené vzdělávání svého druhu v ČR. Dosud se v naší republice vyučuje problematika Facility managementu na ČVUT pouze jako předmět na stavební fakultě, z pohledu technického na VŠB v Ostravě a částečně na soukromé VŠ v Olomouci. Toto si plně uvědomují a oceňují lidé pohybující se v FM a důsledkem toho bylo začlenění vzniku oboru do oceňování projektů roku 2012.

Na slavnostním galavečeru mezinárodní konference Týden FM 2012 v Praze v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně jsem převzala zvláštní cenu představenstva odborné poroty IFMA (mezinárodní asociace Facility managementu) za úsilí při zavedení prvního uceleného vzdělávání Facility managementu v ČR.

Atmosféra galavečera byla úžasná. Hlavní ale bylo, že velké množství lidí zjistilo, kde je Chotěboř, že v ní existuje VOŠ, která vždy reaguje na potřeby praxe a nabízí potřebné lukrativní a velmi dobře uplatnitelné obory. Nejprve to bylo Pojišťovnictví, poté Řízení a zabezpečování jakosti, Řízení bezpečnosti práce a nyní je to Facility management. Podstata toho, že se nyní tento obor raketově rozvíjí je v tom, že je možno v dosavadních postupech v zabezpečování podpůrných služeb vytvořit a zavést systém a tím uspořit náklady a zlepšit celkový chod firmy i pracovní podmínky. (více na www.oachot.cz)

V průběhu galavečera celá řada lidí – manažerů firem v FM, novinářů, vysokoškolských učitelů – za mnou přicházela buď s otázkou, kde je Chotěboř nebo pátrali v paměti, jestli zde nemají kořeny, případně že zde mají chalupy apod. a také hlavně s nabídkou spolupráce a publicity. To je důležité především proto, že studenti budou mít možnost dělat praxi v renomovaných firmách, chodit na exkurze do firem a budov, které jsou postavené a organizované v součinnosti s FM. Prostřednictvím našich absolventů se tak dostane péče o lidi, majetek a prostředky v organizacích a firmách na kvalitativně vyšší úroveň a zároveň sníží náklady i mimo velká města a naopak oni mají perspektivu zajímavého a slušně placeného zaměstnání.

Ing. Drahomíra Pourová, ředitelka školy

 

 

14. ples VOŠ 2012

Ples se konal 23. listopadu 2012 v chotěbořské Sokolovně a zde pár snímků na old.oachot.cz.

tn00008

plakat_VOS_ples

plakat na ples

Exkurze BOSCH Diesel Jihlava

Ve středu 24. 10. 2012 jsme za doprovodu pana Magistra Rudolfa Stáry navštívili jeden z Jihlavských závodů společnosti BOSCH Diesel, největšího zaměstnavatele v kraji Vysočina. Jedná se o nejmodernější výrobní zařízení této společnosti v České republice. Vyrábějí se zde palivová čerpadla pro osobní a nákladní automobily.

Do areálu firmy jsme se dopravili vlastními automobily. Na vrátnici na nás již čekala vedoucí osobního oddělení paní Eva Vidláková, která nás dovedla do připravené zasedací místnosti. Po krátké úvodní řeči jsme shlédli krátký image film, který nám přiblížil historii společnosti, po které následovala prezentace o struktuře firmy a jejich výrobcích. Poté nám byl prezentován způsob zabezpečování bezpečnosti práce, způsob zjišťování skoro nehod a odstraňování nebezpečí na pracovištích.

Po zakončení prezenční části exkurze jsme si za doprovodu tamního bezpečnostního technika Bc. Jiřího Šišky vyrazili prohlédnout výrobu. Viděli jsme mnoho zajímavých výrobních postupů, které nám byly pomocí sluchátek s vysílačkou podrobně vysvětleny. Prohlídka byla zakončena v budově podnikových hasičů, kteří nám předvedli svou techniku a umožnili nám vyzkoušet si hašení hasicím přístrojem.

Exkurze byla pro celou třídu velkým přínosem. Jsme rádi, že jsme mohli porovnat teorii s praxí v tak velkém podniku jako je BOSCH Diesel Jihlava. Exkurze se nám velice líbila a můžeme jí vřele doporučit.

Studenti V3B

obrzek2

Příspěvek neprošel jazykovou korekturou

Strana 2 z 5

« 1 2 3 4 5 »

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

  • Banner
  • Banner
  • Banner