Řízení a zabezpečování jakosti

Délka studia: 3 roky (denní studium), 3,5 roku (dálkové studium)
Forma studia
: denní nebo dálková
Číslo studijního oboru:
63 - 41 - N / 05
Učební plán byl schválen MŠMT ČR na základě reakreditace pod č. j. MSMT-839/2012-24
ze dne 16. května 2012 pro období od 1.9.2012 - 31.8.2018

Studium

Studium je tříleté u denního studia nebo tři a půl roku u dálkového studia a je zakončeno absolutoriem, které tvoří teoretická zkouška z odborných předmětů, zkouška z cizího jazyka a obhajoba absolventské práce. Po úspěšném vykonání absolutoria získá student titul - diplomovaný specialista - (zkratka DiS za příjmením)

Výuka

Výuka probíhá v běžném školním roce, ale má charakter vysokoškolského studia - každý semestr je zakončen zkouškovým obdobím. Výuku zajiš»ují kvalifikovaní vyučující. Na výuce odborných předmětů se kromě učitelů školy podílejí odborníci z praxe v daném oboru. Garantem výuky po stránce odbornosti bude Česká společnost pro jakost se sídlem v Praze 1.

Ve druhém a třetím ročníku je zařazena souvislá praxe.

Přihlášku a informace k přijímacímu řízení naleznete zde. Pokud si chcete areál školy prohlédnout, rádi Vás uvítáme při Dnech otevřených dveří nebo si telefonicky domluvte individuální návštěvu.

 

 

Profil absolventa Řízení a zabezpečování jakosti

Výstupní znalosti, schopnosti a dovednosti absolventa

Studiem získá absolvent znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné k výkonu funkce manažera kvality(QM), k výkonu samostatné činnosti systémového řízení kvality na různých pozicích ve výrobních podnicích i nevýrobních institucích.

Nároky kladené na pracovníky působící v oblasti kvality vyplývají především z šíře problematiky a nezbytnosti se jí zabývat pro budoucí udržitelný život.

Patří sem zejména:

 • nutná orientace v systému řízení dle požadavků norem ISO,
 • schopnost použít odpovídající legislativu,
 • důraz na znalosti a dovednosti v otázkách efektivnosti, optimalizace a analýz procesů,
 • požadavek na průběžné používání výpočetní techniky a statistických metod,
 • schopnost odborné komunikace s certifikačními orgány,
 • znalost teoretických poznatků k manažerské práci i podnikatelským aktivitám,
 • znalost cizích jazyků, zejména jejich využití v hospodářských činnostech,
 • nezbytná spolehlivost lidského činitele.

Po úspěšném zvládnutí absolutoria může absolvent v rámci harmonizace s požadavky na personální certifikaci složit zkoušku na certifikát QM – Junior. Po 3 letech praxe na základě žádosti podané certifikačnímu orgánu CSQ-CERT získá certifikát QM.

Profesní uplatnění absolventa

Absolvent je schopen zajišťovat odbornou činnost a poradenskou činnost v podnicích a institucích ve všech odvětvích národního hospodářství.

Absolvent získá kompetence potřebné k samostatnému výkonu funkce v oblasti práce s mezinárodními normami ISO 9000 a výše.

Výčet profesních činností

Absolvent se uplatní v oblasti:

 • systémového řízení dle požadavků norem ISO,
 • managementu pro integrovaný systém řízení,
 • analýzy efektivnosti systému,
 • optimalizace nákladů na kvalitu,
 • efektivnosti hodnocení dodavatele (způsobilost dodavatelů, zákaznický audit),
 • nezávislého ověřování ve spolupráci s laboratořemi a zkušebnami,
 • garance zákazníkovi z hlediska funkčnosti systému,
 • prohlášení značky povinné shody CE,
 • využití statistických nástrojů pro řízení kvality,
 • komunikace s certifikačními orgány,
 • vnitřního auditu organizace,
 • zabezpečení a realizace činností spojených s provedením certifikace,
 • koordinace činností odborných orgánů podniku v QM systému.

Učební plány

up_jak.pdf platný pro 1. ročníky od 1. 9. 2012

Kalendář akcí

leden 2018 únor 2018 březen 2018
po út st čt so ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Kontaktní informace

Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř

Mapa Na Valech 690
583 29 Chotěboř
kancelář: 569 624 106
skola@oachot.cz

Další kontakty

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

 • Banner
 • Banner
 • Banner