Řízení a zabezpečování jakosti

Profil absolventa Řízení a zabezpečování jakosti

Výstupní znalosti, schopnosti a dovednosti absolventa

Studiem získá absolvent znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné k výkonu funkce manažera kvality(QM), k výkonu samostatné činnosti systémového řízení kvality na různých pozicích ve výrobních podnicích i nevýrobních institucích.

Nároky kladené na pracovníky působící v oblasti kvality vyplývají především z šíře problematiky a nezbytnosti se jí zabývat pro budoucí udržitelný život.

Patří sem zejména:

  • nutná orientace v systému řízení dle požadavků norem ISO,
  • schopnost použít odpovídající legislativu,
  • důraz na znalosti a dovednosti v otázkách efektivnosti, optimalizace a analýz procesů,
  • požadavek na průběžné používání výpočetní techniky a statistických metod,
  • schopnost odborné komunikace s certifikačními orgány,
  • znalost teoretických poznatků k manažerské práci i podnikatelským aktivitám,
  • znalost cizích jazyků, zejména jejich využití v hospodářských činnostech,
  • nezbytná spolehlivost lidského činitele.

Po úspěšném zvládnutí absolutoria může absolvent v rámci harmonizace s požadavky na personální certifikaci složit zkoušku na certifikát QM – Junior. Po 3 letech praxe na základě žádosti podané certifikačnímu orgánu CSQ-CERT získá certifikát QM.

Profesní uplatnění absolventa

Absolvent je schopen zajišťovat odbornou činnost a poradenskou činnost v podnicích a institucích ve všech odvětvích národního hospodářství.

Absolvent získá kompetence potřebné k samostatnému výkonu funkce v oblasti práce s mezinárodními normami ISO 9000 a výše.

Výčet profesních činností

Absolvent se uplatní v oblasti:

  • systémového řízení dle požadavků norem ISO,
  • managementu pro integrovaný systém řízení,
  • analýzy efektivnosti systému,
  • optimalizace nákladů na kvalitu,
  • efektivnosti hodnocení dodavatele (způsobilost dodavatelů, zákaznický audit),
  • nezávislého ověřování ve spolupráci s laboratořemi a zkušebnami,
  • garance zákazníkovi z hlediska funkčnosti systému,
  • prohlášení značky povinné shody CE,
  • využití statistických nástrojů pro řízení kvality,
  • komunikace s certifikačními orgány,
  • vnitřního auditu organizace,
  • zabezpečení a realizace činností spojených s provedením certifikace,
  • koordinace činností odborných orgánů podniku v QM systému.

Učební plány

up_jak.pdf platný pro 1. ročníky od 1. 9. 2012

Kalendář akcí

leden 2018 únor 2018 březen 2018
po út st čt so ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Kontaktní informace

Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř

Mapa Na Valech 690
583 29 Chotěboř
kancelář: 569 624 106
skola@oachot.cz

Další kontakty

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

  • Banner
  • Banner
  • Banner