Řízení bezpečnosti práce

Profil absolventa Řízení bezpečnosti práce

Výstupní znalosti, schopnosti a dovednosti absolventa

Studiem získá student znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné k výkonu funkce manažera BOZP, k výkonu samostatné činnosti systémového řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku, i pro samostatné podnikání v oboru.

Nároky kladené na pracovníky působící v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a environmentu vyplývají především z šíře problematiky a zákonem dané nezbytnosti se jí zabývat.

Patří sem zejména:

 • nutná orientace v legislativě,
 • důraz na znalosti a dovednosti v rozpoznání rizik, podmínek a bezpečnosti prostředí, zásad bezpečné práce,
 • požadavek na průběžné používání výpočetní techniky,
 • znalost cizích jazyků, zejména jejich využití v hospodářských činnostech,
 • znalost teoretických poznatků k manažerské práci i podnikatelským aktivitám,
 • nezbytná spolehlivost lidského činitele.

Profesní uplatnění absolventa

Absolvent je schopen, po splnění legislativních požadavků, vyplývajících ze zákona č. 309/2006, zajišťovat odbornou činnost a poradenskou činnost v oblasti BOZP, požární ochrany a enviromentu tak, že bude znát právní předpisy, dokumentaci, nejdůležitější normy a postupy vztahující se k BOZP. Absolvent získá kompetence potřebné k samostatné administrativní, koncepční i řídící činnosti v oboru BOZP.

Dosažené znalosti, dovednosti a schopnosti budou absolventi moci uplatnit ve všech oblas-tech hospodářského života, protože výrobní i nevýrobní sféra se musí řídit ustanoveními Zákoníku práce § 101–105 a předpisy souvisejícími ohledně BOZP.

Výčet profesních činností

Absolvent se uplatní v podnicích, institucích i jako OSVČ při zajišťování bezpečnosti osob a majetku činnostmi:

 • implementovat do podniku/firmy systémy řízení BOZP a EMS, příp. další existující řídící systémy,
 • samostatně zpracovávat a zavádět specifické bezpečnostní programy a normy,
 • řídit tým specialistů podniku/firmy, odpovědných zaměstnavateli za prevenci rizik,
 • prosazovat dodržování platné legislativy v oblasti bezpečnosti práce v podniku/firmě,
 • organizovat školení všech zaměstnanců v otázkách BOZP vč. vedoucích pracovníků a top managementu,
 • dbát na dodržování zásad zajišťování bezpečnosti práce na pracovišti,
 • uplatňovat zásady ochrany zdraví pracovníků (hygiena práce) vč. výběru a přidělování osobních ochranných pracovních prostředků,
 • prosazovat zásady péče o pracovní prostředí, zvyšování pracovní pohody a dosaho-vání potřebné úrovně kultury práce,
 • uplatňovat zásady prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • prosazovat zásady prevence závažných havárií,
 • dodržovat zásady vedení dokumentace BOZP,
 • odpovídat za postupy plánování v souvislosti se zajišťováním BOZP na pracovišti,
 • navrhovat, pořizovat a aktualizovat nezbytnou dokumentaci BOZP.

Učební plány

up_bp.pdf pro 1. ročníky od  1. 9. 2011

Kalendář akcí

leden 2018 únor 2018 březen 2018
po út st čt so ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Kontaktní informace

Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř

Mapa Na Valech 690
583 29 Chotěboř
kancelář: 569 624 106
skola@oachot.cz

Další kontakty

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

 • Banner
 • Banner
 • Banner